HV101 Elemental Music-Movement Education

Faculty of Education
Spring 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
MgA. Mgr. Hana Novotná (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Mgr. Hana Novotná
Department of Music - Faculty of Education
Supplier department: Department of Music - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
HV101/01: Wed 14:00–14:50 učebna 20, H. Novotná
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
“Every man cannot be a dancer, however every man has right to achieve a control over his own body, and thus also opportunity to express himself as well as self-confidence derived from self-consciousness.” (E. Blažková)

Aim of this subject is to support students to get to know their body in motion better and furthermore to get acquainted with different ways of approaching movement either to experience one’s own pleasure or to share movement activities with students in school. A connection between movement expressive elements and music ones will be emphasized since combination of both can enhance their individual perception. Intention of this subject tends to provide a safe and tolerant environment to experiment and experience movement and music on one’s own, which can lead to a complex holistic perception of music motion activities in terms of personal development as well as of inter-artistic, inter-subjective and mainly interpersonal cooperation.
Learning outcomes
After completing this course a student will be:

- able to apply knowledge and experience about functions of human body and music expressive elements to various music and movement activities;

- acquainted with repertoire of selected folk, historical, pop-modern songs and dances, literature and visual arts sources and references and also will be ready to perform this repertoire by different means of artistic expression;

- motivated to apply different approaches to foster developing musical and movement creativity in one's own material as well as in pupil's composing and choreographing in school;

- guided to integrate experience and explorations gained in this course to one's own teaching.
Syllabus
 • 1. We experience our body
 • 2. Music and movement
 • 3. Movement and a word
 • 4. On the folk tune
 • 5. Live music of history
 • 6. We dance and listen
 • 7. Dancing with the book
 • 8. Music-movement theatre
 • 9. From movement to visual art and reverse
 • 10. Line dance, dancing in the line can is fun (popular music and dance styles)
 • 11. Elemental choreography
 • 12. Music and movement 2
Literature
  required literature
 • HURNÍK, Ilja and Petr EBEN. Česká Orffova škola: Začátky. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1969. 99 pp. info
 • VISKUPOVÁ, Božena. Hudba a pohyb : hudebně pohybová výchova. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1972. 164 s., [1. info
  recommended literature
 • KULHÁNKOVÁ, Eva. Hudebně pohybová výchova : metodická příručka pro hudební výchovu ve škole. Illustrated by Patricie Koubská. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 135 s. ISBN 8071784370. info
 • JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole : [základní řada]. 6, Hudba a pohyb.ŞD.Ş1. Hradec Králové: Jaroslav Jenček - Orlice, 1997. 55 s. info
 • KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ : (didaktika hudební výchovy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 48 s. ISBN 8021039116. info
 • KURKOVÁ, Libuše and Petr EBEN. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí. 5. vyd. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 58 s. : il. info
 • • JURKOVIČ, P. Hudební nástroj ve škole. Praha : Muzikservis, 1998.
 • HERDEN, Jaroslav and Jiří KOLÁŘ. Hudba pro děti : vysokoškolská učebnice : studium učitelství pro 1. stupeň základní školy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 194 s. ISBN 807066522X. info
Teaching methods
Practical workshop: elemental music and movement games, exercises, various dances and dance forms without as well as with use of singing, live instruments playing or using other props; elemental movement and dance choreography

Group seminars

Presented teaching methods will be analysed and discussed in terms of didactics of music and movement education at the end of each session.
Assessment methods
Type of teaching: Seminar; Requirements for credit: attendance (min. 80 %), active participation.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Předmět bude vyučován pouze při dosažení minimálního počtu 10 studentů.
The course is also listed under the following terms Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2021/HV101