SPk113 Basic of Teaching Pupils with Behavioral Disorders

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/1. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Mgr. Jiří Martinec, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petra Baranová (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SPk113/01: Sat 14. 11. 8:00–13:50 učebna 57, Fri 11. 12. 8:00–13:50 učebna 42, P. Baranová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to introduce students to inclusive approaches to education of children at risk or with emotional and behavioral difficulties/disorders.
Learning outcomes
Basic knowledge on situation of children with EBD. Students can identify degrees of development of EBD - target groups. Students have basic knowledge about the system of counselling and institutional care about children at risk and children with EBD.
Syllabus
 • Introduction into the topics related to education of children with EBD;
 • Target groups, the concept of dynamics of development of behavioral disorder;
 • Personality oriented approach;
 • Definitions of behavioral/conduct disorder within the context of quality of life. Individual and social dimension of situation of children with EBD. The role of the process of labeling.
 • Behavioral difficulties/disorders as an educational need of the children. EBD as a barrier in children's life.
 • Behavioral difficulties/disorders within the process of education.
 • Processes of resiliency within the system of school environment.
 • Levels of the process of education of children with EBD (prevention, intervention, rehabilitation).
 • Individual help, guiding and support for children with EBD.
 • The system of counselling institutions.
 • The system of educational institutions and of institutions of counselling care.
Literature
  required literature
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 s. ISBN 9788021045736. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2008. 127 s. ISBN 9788073151669. info
  not specified
 • VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 193 pp. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 286 s. ISBN 9788073676285. info
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 228 s. ISBN 8071788880. info
 • ELLIOTT, Julian and Maurice PLACE. Dítě v nesnázích : prevence, příčiny, terapie. Translated by Jaroslava Kubátová - Jiří Štěpo. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2002. 206 stran. ISBN 8024701820. info
 • PELIKÁN, Jiří. Pomáhat být : otevřené otázky teorie provázející výchovy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 159 s. ISBN 9788024603452. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova pro život. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1997. 108 s. ISBN 80-85866-23-4. info
Teaching methods
Lectures, individual study, homework.
Assessment methods
Written exam 60%, essay 40%.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hodin.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/SPk113