SPk538 Counseling support and support measures for individuals with visual impairment

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/1. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Prerequisites
Finished basic course in education of visually impaired
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the subject is to introduce students to the intervention procedures, which are suitable for the work with persons with visual impairment. Students will become familiar with the guidance system in a lifelong concept, with the basics of intervention for individuals with visual impairment and for their family. Another goal will be to mediate measures and possibilities of clients' support in the field of vision therapy and social rehabilitation.
Learning outcomes
Student will be able to:
- Understand the different types and degrees of vision impairment and their impact on the normal life of a person
- Know the counseling services and their further specification for the pupil's education period with a visual impairment
- Know the advisory services and their further specification for the adolescence and adulthood period
- to understand the system of typhlorehabilitation in the Czech Republic and procedures in visual therapy for children, youth and adults
Syllabus
 • History of School and Social Intervention in Working with Persons with Visual Impairment.
 • Offer counseling and early intervention for a young child and his family. Specific methods and forms of services.
 • Offer counseling and intervention for pre-school child and his / her family. Specific methods and supportive measures with respect to age, degree and type of visual impairment (school maturity, diagnosis of sensory perception).
 • Offer counseling and intervention for a child of school age and his / her family. Specific methods and supportive measures with respect to age, degree and type of visual impairment (support for education and leisure).
 • Offer counseling and intervention for adolescent and his / her family. Specific methods and supportive measures in relation to age, grade and type of visual impairment (support for education, vocational training and choice, leisure time).
 • Offer counseling and intervention for adults with visual impairment and for their family. Specific methods and supportive measures with respect to age, grade and type of visual impairment (typhlorehabilitation).
 • Visual therapy. The role of the visual therapist, his competence.
 • Social rehabilitation of people with visual impairment. The impact of visual impairment on everyday life. Identity and autonomy of a person with a visual impairment.
 • Communication with visually impaired people and their families.
Literature
  required literature
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ and Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání (Pedagogy of visually impaired. Texts for long distance studies). Brno: Paido, 2007. 124 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • JESENSKÝ, Ján. Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 659 s. ISBN 9788086723495. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ and Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 9788024418575. info
  recommended literature
 • Baslerová, P. a kol. (2012) Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením. Olomouc: UP.
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením (Facilitators and barriers of school and social inclusion of people with visual impairment). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 pp. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar and Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením (Early Support and Intervention for Children with Disabilities). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 pp. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých : jak efektivně využít slabý zrak. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2007. 39 s. ISBN 9788072549498. info
  not specified
 • KOCHOVÁ, Klára and Markéta SCHAEFEROVÁ. Dítě s postižením zraku : rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. 174 s. ISBN 9788026207825. info
 • ČÁLEK, Oldřich, Josef CERHA and Zdeněk HOLUBÁŘ. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Achát, 1992. 244 s. info
Teaching methods
Presentations, discussion, videos
Assessment methods
Final examination; seminar paper, attendance min. 70%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hodin.
The course is also listed under the following terms Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/SPk538