VVb014 Contemporary Art 2

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught partially online.
Teacher(s)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jitka Juřicová
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Timetable
Mon 10:00–11:50 učebna 60
Prerequisites
The History of Art The Development of Art Culture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Lectures are aimed at artistic, historical, aesthetic, psychological, anthropological and philosophical issues of art development in Czech and Central European cultures.
Learning outcomes
Student will be able to:
- Identify and summarize important features of contemporary art
- Analyze current literature dealing with contemporary art
- Apply the theoretical knowledge to the final thesis with regard to your assignment
Syllabus
 • - painting between generations - geometry and minimal today - concept - performance art - site specific
Literature
 • Permanent exhibition of 20th century Czech art (Souběž.) : Stálá expozice českého umění 20. století. info
 • CHATELET, Albert – GROSLIER, Bernard P., Světové dějiny umění, Larousse 1. a 2. vydání, Ottovo nakl. Praha 2004, 700 str., ISBN 80-7181-936-0
 • RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Edited by Ingo F. Walther. Praha: Slovart, 2004. 840 s. ISBN 8072095218. info
 • TETIVA, Vlastimil. Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století :[Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, hlavní sál, 1. května-20. září 1998]. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1998. 94 s. ISBN 80-85857-16-2. info
 • SEDLÁŘ, Jaroslav. Objekt v umění 20. století (Object in the Art of the 20th Century). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1997, vol. 1997, No 2, p. 51-57. ISSN 1211-3384. info
 • POMAJZLOVÁ, Alena. Moderní nebo nemoderní galerie? (Sbírka českého umění 20. století) (Modern or Anti-modern Gallery? (The Collection of the Czech Art of 20th Century)). In POMAJZLOVÁ, Alena. Moderní galerie tenkrát 1902 - 1942. Praha: Národní galerie v Praze, 1992. p. 23 - 29. ISBN 80-7035-034-2. info
 • VONDRÁK, Matouš. Koncepce výtvarné výchovy a jejich souvislosti s vývojem výtvarného umění 20. století : (učební text). 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU České Budějovice, 1990. 109 s. ISBN 8070400439. info
 • POMAJZLOVÁ, Alena. Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století (Grotesqueness in the Czech Art of 20th Century). Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1987. 62 pp. info
Teaching methods
lectures, class discussions
Assessment methods
essay
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.ped.muni.cz/warts/dvkultur.htm
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/VVb014