VVb017 Studio Final Examination

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught partially online.
Teacher(s)
MgA. Jana Francová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Vladimír Havlík (seminar tutor)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Bc. Marta Kovářová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jitka Juřicová
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
VVb017/01: Wed 11:00–11:50 učebna 13, P. Kamenický
VVb017/02: Wed 11:00–11:50 učebna 14, B. Rozbořil
VVb017/03: Wed 11:00–11:50 učebna 15, M. Smetana
VVb017/04: Wed 11:00–11:50 učebna 16, O. Navrátil
VVb017/05: Wed 11:00–11:50 učebna 18A, M. Kovářová
VVb017/06: Wed 11:00–11:50 učebna 18B, J. Francová
VVb017/07: Wed 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, V. Havlík
VVb017/08: Wed 11:00–11:50 učebna 9, J. Nedomová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The final verification of the student's creative abilities and the closure of a set of practical lessons in the bachelor's form of study, which is based on the whole-semester implementation of individually assigned projects. Students can choose any art disciplines and their combinations according to their own priorities in the level of practical training (drawing, graphics, painting, spatial creation, graphic design, new media, art). The output will be a public presentation of individual projects and sets of works in the range when entering a job.
Learning outcomes
Student will be able to:
- to choose adequate artistic means of expression in relation to the chosen topic
- Publicly present your project and work
Syllabus
 • Final verification of the student's creative abilities and closing of a set of practical lessons in the bachelor's form of study, which is based on the whole-semester implementation of individually assigned projects.
 • assigning individual themes and projects
 • establishing a personal implementation strategy, formal and material recommendations
 • ongoing consultations
 • implementation of a set of works
 • public presentation of outputs, commission assessment
Literature
  required literature
 • CÍSAŘ, Karel. Abeceda věcí : poznámky k modernímu a současnému umění. Vydání první. Praha: UMPRUM, 2014. 254 stran. ISBN 9788086863702. info
 • LINDAUROVÁ, Lenka. Mezera : mladé umění v Česku 1990-2014. Vydání první. V Praze: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014. 542 stran. ISBN 9788090531734. info
 • BEKOVÁ, Monika and Jana MUSILOVÁ. Umění ve veřejném prostoru : série řízených rozhovorů s teoretiky umění a umělci : Žižka, Koleček, Zet, Šedá, Kohout, Klodová, Dick. 1. vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2014. 126 stran. ISBN 9788024440781. info
 • KANDINSKY, Wassily. O duchovnosti v umění. Edited by Petr Wittlich, Translated by Anita Pelánová. Vyd. 2., nezměn. Praha: Triáda, 2009. 133 s. ISBN 9788087256084. info
 • GUARDINI, Romano. O podstatě uměleckého díla. Edited by Walter Zahner, Translated by Karel Šprunk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2009. 165 s. ISBN 9788087256039. info
  recommended literature
 • České ateliéry: 71 umělců současnosti. (2005). České ateliéry: 71 umělců současnosti (1. vyd.). Praha: Art CZ.
 • Objekt. Translated by Václav Janoščík - Zdeněk Havlíček. Vydání první. Praha: Kvalitář, s.r.o., 2015. 215 stran. ISBN 9788026086390. info
 • ZAHRÁDKA, Jiří, Dana CHATRNÁ and Jiří MACHALICKÝ. Tak teď tu : komplementární svět Dalibora Chatrného (So Now Here : The Complementary World of Dalibor Chatrný). První vydání. Brno: Barrister & Principal, 2015. 431 pp. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-7485-039-4. URL info
 • POSPISZYL, Tomáš. Asociativní dějepis umění : poválečné umění napříč generacemi a médii (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film). Vydání první. Praha: Tranzit.cz, 2014. 207 stran. ISBN 9788087259283. info
 • Dokumentace umění. Edited by Jan Krtička - Jan Prošek. Vydání první. V Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2013. 133 stran. ISBN 9788074146329. info
 • OBRIST, Hans Ulrich. Stručná historie kurátorství. V českém jazyce vydání p. Kutná Hora: GASK - Galerie Středočeského kraje, 2012. 201 stran. ISBN 9788070561676. info
 • KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Vyd. 1. V Praze: Argo, 2000. 259 s. ISBN 8070351551. info
Teaching methods
• Theoretical and practical preparation
• individual work on a given topic
• consultation
Assessment methods
• Commisionally evaluated public presentation of individual projects and sets of work within a specified range
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět je pouze pro studenty 3. ročníku mateřských oborů.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/VVb017