VVb020 Art education in theory and practice

Faculty of Education
Spring 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jitka Juřicová
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Prerequisites
SOUHLAS
The course is destinated for students of art education in bachelor degree programme. The basic knowledges from the field of pedagogy and psychology are needed.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of the course are the following:
- familiarize with basic constructs of art education
- gain the basic knowledges about psychologic roots of childrens plastic expression
- familiarize with main streams in contemporary art education
- gain an owerview about personages of art education theory
Learning outcomes
The student will be able to develop art case reports. The student can compare and define differences in children's artistic expression. It will be oriented in the basic concepts of theory and practice of art education.
Syllabus
 • 1. Basic construts of art education practice and theory
 • 2. History and present of art education
 • 3. Personages from modern history of art education
 • 4. Four approaches to art education
Literature
  required literature
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4.
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-111-7.
 • DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů : (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 351 s. ISBN 9788021045934.
 • METROPOLITAN MUSEUM OF ART. The Artist Project: What Artists See When They Look at Art. Phaidon, 2017. ISBN 978-0-7148-7354-1.
 • ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Photo by Robert Ježdík. Praha: Sarah, 1997. 219 s. ISBN 80-902267-2-8.
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 2. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2004. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-3360-6.
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarný projev dítěte předškolního věku v jednadvacátém století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Monografie. ISBN 978-80-244-3818-4.
Teaching methods
lectures, practical exercises
Assessment methods
The student develops a reflection of five selected artworks of elementary school pupils or secondary school students in three standart pages of text. The artwork will be presented in the photo documentation.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Předmět je realizován až od jarního semestru 2022.
The course is also listed under the following terms Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2021/VVb020