VVm031 Didactics 3 - Art workshop, participative project and school curriculum

Faculty of Education
Autumn 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
VVm031/01: Tue 18:00–19:50 učebna 15, H. Stehlíková Babyrádová
Prerequisites
Finishing of the first and second teaching technology, basic knowledges in the area of pedagogy of art education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The main objectives of course are the following analysis of curiculum documents for elementary and secondary scholl the concret conception of teaching point for five months.
Learning outcomes
The student will be able to:
- design a program of the art workshop;
- orientat in concepting a art-educational plan;
- apply ideas inspired by contemporary to the teaching of art education.
Syllabus
 • 1. Analysis of teaching curicular documents
 • 2. Conception of teaching projects
Literature
  required literature
 • MCEVILLEY, Thomas. The Triumph of Anti-Art: Conceptual and Performance Art in the Formation of Post-Modernism. Documentex, 2005. ISBN 978-0-929701-67-7.
 • ROESELOVÁ, Věra. Námět ve výtvarné výchově. Upr. vyd. Praha: Sarah, 1995. ISBN 80-902267-4-4.
 • VANČÁT, Jaroslav. Poznávací a komunikační obsah výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech. Praha: Sdružení MAC, 2003. Nové metody vzdělávání. ISBN 80-86015-90-4.
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petra ŠOBÁŇOVÁ, Timotej BLAŽEK, Jana MUSILOVÁ, Jiří SOSNA a Lucie TIKALOVÁ. Téma - akce - výpověď: projektová metoda ve výtvarné výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Monografie. ISBN 978-80-244-4506-9.
 • ROESELOVÁ, Věra. Didaktika výtvarné výchovy 5 - nejen pro základní umělecké školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001. 143 s. ISBN 80-7290- 058-7.
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jiří HAVLÍČEK, Petr KUNČÍK, Lenka GUMULEC, Ondřej NAVRÁTIL, Petr KOVÁŘ, Táňa ŠEDOVÁ, Kateřina PLESNÍKOVÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Eva DEL RISCO KOUPOVÁ, Radka VEJRYCHOVÁ, Darina HLINKOVÁ, Stanislava JAROŇOVÁ, Jana REICHEL, Martina NOVÁKOVÁ, Veronika DROBNÁ, David MEDEK, Franziska PIRSTINGER, Mario URLASS, Beatrice JASKCHE and Nora STERNFELD. Meziprostory (Interspaces). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013. 306 pp. ISBN 978-80-210-6654-0. info
  not specified
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Kapitoly z didaktiky výtvarné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1469-4.
 • Vnímání, tvorba, komunikace. Edited by Hana Myslivečková - Petra Šobáňová. 1. vydání. Olomouc: Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. 127 stran. ISBN 9788024441962. info
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Učitelé výtvarné výchovy a jejich znalosti kurikula (Art teachers and their knowledge of curriculum). In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 322-327. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-67. Fulltext info
 • Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy : sborník příspěvků. Edited by Hana Myslivečková - Petra Šobáňová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 161 s. ISBN 9788024419534. info
Teaching methods
Seminar, discussion
Assessment methods
The student will prepare a proposal for a six-month tuition plan or a 10 days program of the 10-day workshop for the selected target group, and final exam and presentation of project.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2023/VVm031