VVm033 Seminar of Art History

Faculty of Education
Autumn 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Department of Art – Faculty of Education
Contact Person: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Supplier department: Department of Art – Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course deepens the understanding of the methods of interpretation of work of art in art history and other disciplines.
Learning outcomes
Students will understand the role and basic methods of art history and other disciplines and will be able to explain them.
Students will interpret works of art.
Student understands the meaning and specificity of teaching art history in art education and will be able to explain them.
Student will be able to transform findings of art history and other disciplines for needs of particular teaching practice in a didactically appropriate manner.
Syllabus
 • Position and role of art history, history of discipline, basic concepts.
 • Description of the artwork, comparison, context reconstruction and construction of meaning.
 • Expertise, formal and stylistic analysis, contextual interpretation, contemporary tendencies (visual studies, social art history ...).
 • Role and History of Art Criticism.
 • Current trends, approaches, and issues in artistic criticism.
 • Interpretation of the artwork in the teaching of art history and art education.
 • Preparation, organization of curricula, resources and textbooks, interpretative approaches.
Literature
  recommended literature
 • HORÁK, Ondřej. Proč obrazy nepotřebují názvy. Illustrated by Jiří Franta. 1. vydání. V Praze: Raketa, 2014, 103 nečí. ISBN 9788086803289. info
 • PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Translated by Lubomír Konečný. Vyd. 2., rev. Praha: Academia, 2013, 399 s. ISBN 9788020022363. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění : metodologie dějin umění. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 253 s. ISBN 9788021042476. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. (The Schools of Art History. The Methodology of Art History I.). Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 255 pp. I. ISBN 978-80-210-4247-6. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita v Brně, 2002, 351 s. ISBN 80-210-3029-1. info
 • Galerijní animace a zprostředkování umění : poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách. Photo by Radek Horáček. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998, 142 s. ISBN 8072040847. info
 • Před obrazem : antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Edited by Tomáš Pospiszyl, Translated by Věra Chase - Ruben Pellar. 1. vyd. Praha: OSVU, 1998, 189 s. ISBN 8023812966. info
 • Vizuální teorie : současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Edited by Ladislav Kesner, Translated by Lucie Vidmarová - Ladislav Kesner. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1997, 265 s. : i. ISBN 80-86022-17-X. info
 • BAXANDALL, Michael. Painting and experience in fifteenth century Italy : a primer in the social history of pictorial style. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1988, 183 s. ISBN 019282144X. info
Teaching methods
lectures, class discussion, presentations, homework
Assessment methods
Written test (6 questions rated 30 points, to achieve 15 points). Analysis of the given topic and its presentation in the classroom (individual and group work). Creation and presentation of a short comic book featuring a selected theme of art history.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2024/VVm033