ZS1BP_TVTU Zimní výcvikový kurz - zimní turistika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/4.7. kurz 7 dní. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Lupač (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Trávníček (cvičící)
PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! ZS1BP_TVBL ZVK - běžecké lyžování && ! ZS1BP_TVKO ZVK - kombinovaný && ! ZS1BP_TVSL ZVK - sjezdové lyžování
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky povinně volitelných předmětů TV
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu je student schopen vytvořit metodickou příprava na turistickou náplň školy v přírodě v zimním prostředí s využitím možností daného regionu.
Osnova
  • 1. Pěší turistika v zimních podmínkách 2. Využití možností k dalším pohybovým aktivitám - bruslení, plavání, tématicky zaměřené exkurze. 3. Hry na sněhu.
Literatura
  • MILER, Tomáš. Plavání : plavecké dovednosti, technika plaveckých způsobů, kondiční plavání, šnorchlování. Edited by Irena Čechovská. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 130 s. ISBN 8024790491. info
  • NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě :[přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 197 s. ISBN 80-7178-391-9. info
  • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 73 stran. ISBN 8021004967. info
  • MOSER, František. Pěší turistika [2. dopl. vyd.]. 2. dopl. vyd. Praha: Olympia, 1986. 124 s. : i. info
  • ŠAFAŘÍK, Vladimír. Teorie a metodika bruslení. 2., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 172 s. : 6. info
Výukové metody
Typ výuky: výcvikový kurz. Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: Aktivní účast a splnění seminárních požadavků v plném rozsahu. Student si zaregistruje pouze jeden z nabídky povinně volitelných předmětů TV.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: kurz 7 dní.
Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/ZS1BP_TVTU