Ze0109 Field Practice of Cartography

Faculty of Education
Spring 2023
Extent and Intensity
0/0/2.6. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Nikola Koktavá (seminar tutor)
Mgr. Vendula Mašterová (seminar tutor)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Denisa Simerská (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.
Department of Geography - Faculty of Education
Contact Person: Kateřina Brabcová
Supplier department: Department of Geography - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
Ze0109/01: Tue 2. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, Wed 3. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, Thu 4. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, Fri 5. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, N. Koktavá, V. Mašterová, D. Mísařová, D. Simerská
Ze0109/02: Tue 2. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, Wed 3. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, Thu 4. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, Fri 5. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, N. Koktavá, V. Mašterová, D. Mísařová, D. Simerská
Ze0109/03: Tue 2. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, Wed 3. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, Thu 4. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, Fri 5. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, N. Koktavá, V. Mašterová, D. Mísařová, D. Simerská
Ze0109/04: Tue 2. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, Wed 3. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, Thu 4. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, Fri 5. 5. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, 13:00–16:50 kancelář vyučujícího, N. Koktavá, V. Mašterová, D. Mísařová, D. Simerská
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Objectives of field practice: • get acquainted with various approaches and methods of cartographic creation, review and practically apply the principles in creating a map • orientate in unknown terrain (using topographic map, compass, GPS) • learn to determine and draw the marching angle of the route using a compass and process a topographic sketch • learn the basics of field mapping in creating a topographic and thematic map - landuse • evaluate landscape change during field research - use geoinformation technologies in the field
Learning outcomes
After completing the course, there will be students - Orientation in the field according to the map, compass and GPS, including the use of maps for orienteering - perform thematic mapping in the field and prepare a thematic map (landuse) - process a topographic map from various sources, including field research - be able to practically use mobile field applications
Syllabus
 • - orientation in the field according to the map - thematic mapping and processing of the Landuse map - work with GPS, compass, mobile field applications - creation of a topographic map from various sources - panoramic sketch and other partial cartographic activities - presentation of results
Literature
  required literature
 • Náhradní obsah: Bláha, J. D. (2017). Vybrané okruhy z geografické kartografie. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • MÍSAŘOVÁ, Darina, Hana SVOBODOVÁ, Vendula MAŠTEROVÁ, Radek DURNA, Jan HERCÍK, Petr ŠIMÁČEK, Hana ŠVEDOVÁ and Petr KUBÍČEK. Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách (The Concept of development of geoinformation skills in teaching at primary and secondary schools). Brno: Masarykova univerzita, 2021. 67 pp. ISBN 978-80-280-0010-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0011-2021. URL info
 • MIKLÍN, Jan, Radek DUŠEK, Luděk KRTIČKA and Oto KALÁB. Tvorba map. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2018. 299 stran. ISBN 9788075990174. info
  not specified
 • VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 187 s. ISBN 802440270X. info
 • KAŇOK, Jaromír. Tematická kartografie. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1999. 318 s. ISBN 8070427817. info
 • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra. 1. vyd. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 1998. 539 s. ISBN 80-88716-36-5. info
 • ČAPEK, Richard, Miroslav MIKŠOVSKÝ and Ludvík MUCHA. Geografická kartografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 373 s. ISBN 8004251536. info
Teaching methods
exercises, teaching in the field outside Brno, all according to the current situation
Assessment methods
Requirements for obtaining credit: • active work during the whole field exercise • teacher-recognized outputs from partial activities
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 4 dny.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2023/Ze0109