RJ2MP_DIS3 Didactics of Russian 3

Faculty of Education
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Nataša Vrbová
Timetable
Thu 14:20–15:05 Ruské centrum
Prerequisites (in Czech)
Absolvování RJ2MP_DIS2
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Methodology of phonetics, lexicology, grammar, spelling and writing exercises. Methology of reading, listening, oral and written expressing. Guessig, the working with dictionaries, compensting expressions.
Syllabus
  • Methodology of phonetics, lexicology, grammar, spelling and writing exercices. Speaking skills methodology - reading, listening, oral and written expressing.Guessing, the working with dictionaries, compensting expressions. Minilessons. Video projections with lessons demonstration. Information lessons (final exams in Russian, the European language portfolio).
Literature
  • PURM, Radko, Stanislav JELÍNEK and Josef VESELÝ. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Vydání třetí (rozšíře. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 250 stran. ISBN 8070411740. info
  • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí. 1. vyd. Rudná u Prahy: Editpress, 2001. 196 s. ISBN 8023874829. info
  • CHODĚRA, Radomír. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2000. 167 s. ISBN 8070421576. info
  • CHODĚRA, Radomír. Moderní výuka cizích jazyků : didaktika cizích jazyků jako vědní obor. Praha: Apra, 1993. 135 s. ISBN 9999001971. info
  • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků [Hendrich, 1988]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. info
  • CÍCHA, Václav. Metodika ruského jazyka. Sv. 1. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 241 s. info
  • CÍCHA, Václav. Metodika ruského jazyka. Sv. 2. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 497 s. info
Assessment methods (in Czech)
1)Písemný zápočtový test o terminologie. 2) Povinná návštěva výuky (80 procent),zpracování dílčích příprav na hodinu. 3) Vedení osobního profesního portfolia.
Language of instruction
Russian
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2007/RJ2MP_DIS3