RJ2MP_SFP1 Early Russian literature and folklor 1

Faculty of Education
Autumn 2007
Extent and Intensity
1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. (lecturer)
Guaranteed by
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Nataša Vrbová
Timetable
Tue 16:10–16:55 budova E - učebna 26
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem přednášky je poskytnout studentům přehledný výklad o kořenech ruské kultury a jejím vývoji do konce 18. století v historickém kontextu.
Syllabus (in Czech)
 • Folklórní a křesťanské zdroje ruské kultury. Pohádky a byliny. Překladové a originální žánry literatury Kyjevské a Moskevské Rusi.Počátky povídkové tvorby (ze života, dobrodružné, satirické).Ruské baroko. Kultura Petrovy doby.Klasicismus. M. Lomonosov a jeho reformy.Ruské divadlo a poezie (Fonvizin a Děržavin).Ruský sentimentalismus (Novikov, Karamzin, Radiščev).
Literature
 • JELÍNKOVÁ, J. Čítanka z ruského folklóru. Brno : MU, 1991. 163 s. ISNB 80-210-0234-4.
 • POSPÍŠIL, I. Panoráma ruské literatury. Boskovice : Albert, 1995, s. 5-20, 81-115, 289-300. ISBN 80-85834-04-9.
 • MATHAUSEROVÁ, S. Povídky ze Staré Rusi. Praha : Odeon, 1984. 330 s. 13/32 01-058-84.
 • ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska. Praha : NLN, 1995, s. 9-205. ISBN 80-7106-128-X.
 • JELÍNKOVÁ, J. Staroruská literatura. In Panoráma ruské literatury. Red. Ivo Pospíšil. Boskovice : Albert, 1995, s. 9-20, 81-115, 289-300. ISBN 80-85834-04-9.
 • KOPANIČÁK, J. Istorija drevněj russkoj literatury. Bratislava : UK, 1993. 288 s. ISNB 80-223-0648-7.
 • FOJTÍKOVÁ, E. – MATHAUSEROVÁ, S. – KOVAČIČOVÁ, O. Staroruská čítanka. Praha : SPN, 1989, s. 15-421. ISBN 80-04-21709-5.
 • JELÍNKOVÁ, J. – DOSTÁLOVÁ, Z. Čítanka z ruské literatury XI. – XVIII. století. Praha : SPN, 1984. 290 s. 17-324-84-
Assessment methods (in Czech)
Přednáška.
Language of instruction
Russian
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2007/RJ2MP_SFP1