ZS1BP_TVTU Winter Traning Course - tourism

Faculty of Education
Autumn 2008
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Daniela Jonášová (seminar tutor)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (seminar tutor)
PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Marek Trávníček (seminar tutor)
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
Department of Physical Education and Health Education - Faculty of Education
Contact Person: Miloslava Marková
Prerequisites (in Czech)
! ZS1BP_TVBL Winter Traning Course && ! ZS1BP_TVKO Winter Traning Course && ! ZS1BP_TVSL Winter Traning Course
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Methodics of hiking at winter school camp, exploiting the features of the given region.
Syllabus
  • 1. Hiking in winter conditions 2. Next motoric activities - skating, swimming, thematic excursions 3. Games on the snow
Literature
  • MILER, Tomáš. Plavání : plavecké dovednosti, technika plaveckých způsobů, kondiční plavání, šnorchlování. Edited by Irena Čechovská. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 130 s. ISBN 8024790491. info
  • NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě :[přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 197 s. ISBN 80-7178-391-9. info
  • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 73 stran. ISBN 8021004967. info
  • MOSER, František. Pěší turistika [2. dopl. vyd.]. 2. dopl. vyd. Praha: Olympia, 1986. 124 s. : i. info
  • ŠAFAŘÍK, Vladimír. Teorie a metodika bruslení. 2., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 172 s. : 6. info
Assessment methods
Training course. Credit requirements: active participation and full completion of the course requirements. Students shall register only one subject from the selection of compulsory optional winter training course subjects.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
General note: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV.
Information on the extent and intensity of the course: kurz 7 dní.
Information on course enrolment limitations: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky povinně volitelných předmětů TV
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2008/ZS1BP_TVTU