CJ3BP_LOS1 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Nataša Vrbová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJ3BP_LOS1/01: St 13:55–14:40 učebna 10, J. Poláček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl nastínit základní vývojové proměny české literatury v letech 1890-1918. Důraz je kladen na problematiku jednotlivých literárních druhů a hlavní osobnosti, jakož i na společenský kontext.Cílem je osvojení si znalosti literárních směrů a proudů v daném období české literatury a také specifičnosti jejich poetik. Budou vedeni k schopnosti identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období.
Osnova
  • 1. Obecná charakteristika 90. let 19. století. 2. Nové umělecké směry. 3. Poezie 90. let. 4. Próza 90. let. 5. Drama 90. let. 6. Divadlo 90. let. 7. Literární kritika a časopisy 90. let. 8. Obecná charakteristika let 1900-1918. 9. Umělecké směry z počátku 20. století. 10. Poezie 1900-1910. 11. Próza 1900-1918. 12. Drama 1900-1918. 13. Divadlo 1900-1918. 14. Literární kritika a časopisy 1900-1918.
Literatura
  • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 80-85865-48-3. info
  • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
  • BRABEC, Jiří [literární histori. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
Výukové metody
Studenti si budou osvojovat znalost literárních směrů a proudů v daném období české literatury a také specifičnost jejich poetik. Budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Seminář, zakončení: zápočet. Podmínkou pro udělení zápočtu je ústní a písemný referát (požadavky na jeho podobu budou sděleny přímo na semináři), jakož i patřičná účast (tolerance tří absencí).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.