VY3DC_ZP Závěrečná práce

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
konzultace. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc. (cvičící)
Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. (cvičící)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení s vybranými úseky estetického myšlení. Popsat a využít základy metodické práce v tělesné výchově při zpracování závěrečné práce.
Osnova
  • Estetický základ výchovy. Umění jako prostředek výchovy. Vnímání uměleckého díla. Tvorba uměleckého díla. Vyjadřovací prostředky umění. Psychologické metody ovlivňování uměním (arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie). Dítě a umění - rozvíjení tvořivosti. Estetická výchova dětí ve škole. 1. Volba tématu. 2. Zpracování projektu závěrečné práce. - výběr a popis problému, který bude v práci řešen - cíl práce - metody zpracování, dílčí úkoly - seznam literatury - časový harmonogram zpracování. 3. Doporučené etapy zpracování práce. 4. Formy zpracování práce a formální náležitosti. - úprava textu - odkazy na literaturu a citace autorů s konkrétními příklady - vzhled desek a titulních stránek - případné přílohy. 5.Vlastní průběh obhajoby
Literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
  • Míčko, Miroslav. Umění nebo život :rozhovory a vyznání. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha : Academia, 2004. 155 s. ISBN 802001232X.
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci : Come si fa una tesi di laurea (Orig.). Translated by Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
  • Ptáčková, Brigita - Stibral, Karel. Estetika na dlani. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2002. 150 s. : i. ISBN 80-85839-79-2.
  • Náhradní obsah: Dvořáková-Janů, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. + př. ISBN 80-213-0229-1
  • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA a Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 s. ISBN 80-210-238. info
Výukové metody
Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Konzultace, zpracování a obhajoba závěrečné práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.