De2MP_CRVS Církevní řády ve středověku

Pedagogická fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o významných řeholních institucích působích v českých zemích ve středověku a o jejich místu v tehdejší společnosti.
Osnova
  • 1. Řeholní život (geneze, vývoj do Tridentského koncilu) 2. Intelektuální činnost řeholníků 3. Každodenní život ve středověkých klášterech 4. Architektura středověkých klášterů
Literatura
  • BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno: Matice moravská, 2005. 298 s. Knižnice Matice moravské sv. 16. ISBN 80-86488-22-5. info
  • FRANK, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství. Translated by Zdeněk Lochovský. 1. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003. 195 s. ISBN 8090268285. info
  • CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách, 1142-1420. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 402 s. ISBN 8024603853. info
  • JAN, Libor a Petr OBŠUSTA. Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. 300 s. ISBN 80-86488-09-8. info
  • LAWRENCE, C. H. Dějiny středověkého mnišství. Edited by Libor Jan, Translated by Pavel Pšeja - Jan Vomlela. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury ;, 2001. 325 s. ISBN 8070215364. info
  • MADAJ, Marek. Katalog moravských řeholních institucí v předhusitském období (Supl.) : Středověké kláštery na Moravě ve světle archeologických pramenů (MDO). 1996. 174 s., lx. info
  • BERNHARD, Marianne. Kláštery :sto architektonických klenotů Západu. 1. vyd. Praha: Grafoprint-Neubert, 1995. 192 s. ISBN 80-85785-56-0. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
kolokvium
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.