NJ_D302 Příprava kurzu "Německá gramatika online"

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. 3 bloky v pátek. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
Mgr. Jana Veličková (přednášející)
Mgr. Jan Ettler (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_D302/01: Pá 7. 10. 17:35–20:10 učebna 28, Pá 11. 11. 17:35–20:10 učebna 72, Pá 2. 12. 17:35–20:10 učebna 28, H. Hradílková, J. Veličková
Předpoklady
Erforderliches Sprachniveau laut GERR: B1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Das Seminar sollte den Studierenden ermöglichen, die Einsicht in die Grundlagen der Testerstellung sowie Übersicht über die wichtigsten Themen der deutschen Grammatik auf den jeweiligen Niveaus des GERRs zu gewinnen und nicht zuletzt die Testerstellung praktisch üben.;
Cílem semináře je vytvoření vytvoření podkladů pro budoucí online kurz německé gramatiky. V rámci kurzu se studenti seznámí se zásadami tvorby testů, s rozdělením témat gramatiky dle SERR a s možnostmi testování v prostředí IS MU.
Osnova
  • 1. Allgeimeine Einfühurng in Themen: Testen und Prüfen, Testerstellung, Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen, Erstellung von Online-Kursen im IS MU. 2. Erstellung von Unterlagen für den zukünftigen Online-Kurs der deutschen Grammatik. 3. Präsentation von ausgearbeiteten Unterlagen und ihre Evaluation./;
  • 1. Obecný úvod do témat: zásady testování a tvorba testů, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, tvorba online testů v prostředí IS MU. 2. Příprava podkladů pro vznik budoucího online kurzu německé gramatiky. 3. Prezentace vypracovaných podkladů a jejich evaluace.
Literatura
  • BOLTON, Sibylle. Mündlich : mündliche Produktion und Interaktion Deutsch : Illustration der Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens : Niveaubestimmungen nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen : Ergänzung zu Profile deutsch : Authentische. Berlin: Langenscheidt, 2008. 62 s. ISBN 9783468494093. info
  • HÖPPNEROVÁ, Věra. Zrádná slova v němčině. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2006. 255 s. ISBN 8086119688. info
  • GLABONIAT, Manuela. Profile deutsch : gemeinsamer europäischer Referenzrahmen : Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen, kommunikative Mittel : Niveau A1-A2, B1-B2, C1-C2. Berlin: Langenscheidt, 2005. 240 s. ISBN 3468494106. info
  • RINAS, Karsten. Vorsicht - Fehler! :odstraňujeme nejčastější "české" chyby v němčině. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 189 s. ISBN 80-7238-228-4. info
  • ALBERS, Hans-Georg a Sibylle BOLTON. Testen und Prüfen in der Grundstufe : Einstufungstests und Sprachstandsprüfungen : Fernstudieneinheit 7. Edited by Eva-Maria Jenkins. 1. Aufl. Berlin: Lagenscheidt, 1995. 200 s. : i. info
Výukové metody
Bekanntmachung mit der relevanten Fachliteratur, Bereitstellung der Testaufgaben, Gruppendiskussion, Evaluation der erarbeiteten Testaufgaben. /
Studium odborné literatury, příprava testových úloh, skupinová diskuse, evaluace vytvořených testových úloh.
Metody hodnocení
Vorgelegt werden fertige Aufgaben, die nachher in den Online-Kurs umwandeln werden.
Předložení vypracovaných cvičení pro online kurz.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.