FJ1003 Cvičení z morfologie

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Naděžda Hrůzová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1003/01: Út 13:00–13:50 laboratoř 84, N. Hrůzová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Morfologii 1 (PS) a Morfologii 2 (JS). Cílem je procvičit a upevnit problémové gramatické jevy (mnohdy systémové odchylky) zejména v kategoriích slovních druhů, které neexistují v češtině.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti dokáží: analyzovat text výchozího jazyka, definovat rozdíly mezi francouzštinou a češtinou s ohledem na probíranou problematiku, aplikovat získané poznatky v překladu z výchozího jazyka do jazyka cílového a naopak.
Osnova
  • 1. Zájmenné a jmenné determinanty ve francouzštině. 2. Adjektivum a jeho vyjádření (adjektiva přivlastňovací, vztahová...). 3. Slovesné způsoby a jejich vyjádření. 4. Příčestí přítomné a minulé, jejich funkce ve větě. 5. Užití a funkce minulých časů.
Literatura
  • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-8011-0588-0.
  • PINCHON, J. Morphosyntaxe du français. Paris : Hachette, 1986. 301 s. ISBN 2.01.011364.0.
  • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3.vyd. Plze : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
  • FABRE, Paul a Christian BAYLON. Grammaire systématique de la langue francaise : Avec des travaux practiques d application et ... Paris: Nathan, 1990. 286 s. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Písemný test.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.