SPpK86 Logopedická praxe II

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
4 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPpK85 Logopedická praxe I && NOW ( SPpK89 Reflektivní seminář k logopedické praxi II )
SPpK85 Logopedická praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se se základními diagnostickými postupy.
Výstupy z učení
• student/ka se orientuje v základních diagnostických postupech užívaných ve speciálněpedagogické logopedické praxi;
• umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu;
• umí komparovat teoretické poznatky s praxí.
Osnova
 • • asistentské práce na pracovišti;
 • • sledování diagnostických metod práce speciálního pedagoga logopeda/klinického logopeda;
 • • seznámení se s dokumentací pracoviště;
 • • chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách s dětmi/žáky/klienty a jejich hodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. 2. dopl. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1999, 93 s. ISBN 8085931737. info
  doporučená literatura
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005, 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
 • JANÍK, Tomáš a Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004, s. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. info
 • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998, 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
Výukové metody
Studentka/student je povinen být na pracovišti po dobu 4 týdnů 4 hodiny denně. Hospitace budou řádně popsány a budou součástí deníku z logopedické praxe.
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
navazující předmět SPpK87 Logopedická praxe III.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.