SO506 Romany Language 1

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Bc. Leona Bikárová (seminar tutor)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SO506/01: Wed 16:00–17:50 kancelář vyučujícího, L. Bikárová
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 14/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Course objectives
At the end of the course the students will be able to understand the basics of Roma language, Roma literature, the history of Roma people and traditional crafts. Based on this knowledge they will be able to use basic Roma language and apply it practically for instance during the tuition or teacher´s assistance at primary schools.
Learning outcomes
At the end of this course, a student will be able to understand the basic knowledges about Romany language, Romany literature, history of Roma annd tradicional crafts; he/she will have a picture of Romany language and based on this knowledge, he/she will be able to apply in the practise, for example for tutorage of Romany children or at the asisstance at the basic school.
Syllabus
 • Roma language, history of Roma nation, Roma tales and literature, Roma authors, films, Museum of Roma culture, DROM, traditional Roma crafts
Literature
 • ŠEBKOVÁ, Hana and Edita ŽLNAYOVÁ. Učebnice slovenské romštiny (Variant.) : Romani čhib : učebnice slovenské romštiny. info
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Romský jazyk z pohledu vysokoškolských studentů (Romani language from the perspective of university students). In Lenka Gulová et al. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. Brno: MUNIPRESS, 2012. p. 129-139, 11 pp. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6030-2. info
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Romský jazyk. Brno. : E-learningový kurz pro studenty, jenž absolvují volitelný předmět Romský jazyk 1, 2 či 3, 2011. URL info
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Romský jazyk. Brno. : E-learningový kurz pro studenty, jenž absolvují volitelný předmět Romský jazyk 1, 2 či 3, 2011. URL info
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Romský jazyk z pohledu vysokoškolských studentů (Romany Language from University Students´ Point of View). In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010. 16 pp. ISBN 978-80-7315-199-7. info
 • KAMIŠ, Karel. Čeština a romština v českých zemích : překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1999. 137 s. ISBN 8070442514. info
 • KAMIŠ, Karel. Čeština a romština v českých zemích :překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1999. 137 s. ISBN 80-7044-251-4. info
 • ŠEBKOVÁ, Hana. Romaňi čhib : klíč k učebnici slovenské romštiny. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1999. 96 s. ISBN 8071686956. info
 • BLAŽEK, Václav. Místo romštiny mezi jazyky Asie a Evropy (A Place of the Romany among the Languagues of Asia and Europe.). In Forum Bohemicum VIII: Multikulturnost a škola. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1998. p. 9-10. 8. ISBN není uvedeno. info
 • HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Základy romštiny. Vyd. 1. Praha: Academia, 1974. info
Teaching methods
theoretical preparation
Assessment methods
Credit test of Roma language
Language of instruction
Romany
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1868
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020, autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/SO506