VZpM31 Methodology - Health Education 2

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Department of Physical and Health Education - Faculty of Education
Contact Person: Andrea Špačková
Supplier department: Department of Physical and Health Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
VZpM31/01: Thu 12:00–13:50 učebna 27, J. Slaná Reissmannová
Prerequisites (in Czech)
VZpM12 Methodology - Health Education 1
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The objective of the course is to present practical experience and skills required for the teachers’ methodological competence. An emphasis is on the didactic transformation and methodological approaches to various health education topics. The course also includes students’ teaching attempts in elementary school and their analysis as a preparation for teaching experience as part of the study.
Learning outcomes
Upon completion of the course the students will:
Understand and be able to explain and use the basic knowledge of health education didactics in practice,
Be able to use the knowledge for the purposes of a reflected methodological outcome,
Be able to prepare and assess a teaching unit based on a didactic analysis,
Be able to define specific problems associated with teaching health education in elementary school,
Be able to define the didactic skills of a teacher of health education.
Syllabus
 • Content of seminars:
 • 1. Didactic transformation of topics Framework Education Programme. Standards of Health Education.
 • 2. Micro-teaching;
 • 3. Preparation and delivery of health education;
 • 4. Analysis and assessment of health education
Literature
  required literature
 • https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-vybrane_kapitoly_z_didaktiky_v.pdf
 • http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2812
 • www.rvp.cz
 • KREJČÍ, Milada. Výchova ke zdravému životnímu stylu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011. 192 s. ISBN 9788072389308. info
  recommended literature
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
  not specified
 • DONÁT, Josef and Nora DONÁTOVÁ. Důvěrně a otevřeně o sexualitě : sexuální výchova pro základní školu a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 95 s. ISBN 807168371X. info
Teaching methods
Theoretical preparation for the didactic transformation of health education, micro-teaching, discussion in a seminar group
Assessment methods
Students shall produce 2 seminar papers – based on the topics from FEP and textbooks. Students shall focus on the theory and didactic aspects of the topic according to relevant subject area didactics. During an expert discussion they will be able to apply the knowledge of health education didactics.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/VZpM31