IVc507 Basics of Neurology

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/2. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (lecturer)
Bc. Matúš Mader (seminar tutor)
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Institute for Research in Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Supplier department: Institute for Research in Inclusive Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základních vědomostí z neurologie pro potřeby behaviorálních analytiků. Předmět seznamuje s tématy obecné neurologie, např. anatomie nervového systému, neuron a reflexní činnost, motorický a senzitivní systém a jeho poruchy, periferní nervový a vegetativní autonomní systém, mozkové (hlavové) nervy, retikulární formace mozkového kmene, mozková kůra, funkční asymetrie mozkových hemisfér, symbolická funkce, fatické funkce, vědomí a spánek. V rámci speciální neurologie se věnuje lehké mozkové dysfunkci, neurovývojovým poruchám, epileptickým syndromům, dětským neurózám a úrazům CNS.
Learning outcomes (in Czech)
Absolvent předmětu dokáže porozumět a vysvětlit základy neuronatomie, neurofyziologie; použít informace o nervovém systému v behaviorálně analytické praxi, bude znát základní symptomy u LMD a epileptického syndromu, neurovývojových poruch a úrazů CNS. Absolvent se bude orientovat ve spektru vyšetřovacích metod v neurologii. Dále bude schopen vysvětlit způsoby stanovení diagnózy a léčby neurologických onemocnění, vysvětlit logiku diferenciální diagnostiky se zaměřením na neurovývojové poruchy.
Syllabus (in Czech)
 • obecná neurologie
 • anatomie nervového systému
 • neuron a reflexní činnost
 • motorický a senzitivní systém a jeho poruchy, periferní nervový a vegetativní autonomní systém, mozkové (hlavové) nervy
 • retikulární formace mozkového kmene
 • mozková kůra
 • funkční asymetrie mozkových hemisfér
 • symbolická funkce, fatické funkce
 • vědomí a spánek
 • speciální neurologie
 • lehké mozkové dysfunkce
 • neurovývojové poruchy
 • epileptické syndromy
 • dětské neurózy
 • úrazy CNS
Teaching methods (in Czech)
přednáška, seminář, skupinové diskuse
Assessment methods (in Czech)
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky, závěrečný test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 24 hodin.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/IVc507