VY3DC_ZP Final work

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Ďulíková (seminar tutor)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (seminar tutor)
PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D. (seminar tutor)
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Prerequisites
Completion and submission of the final thesis.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Basics of methodical work in focusing on working out a thesis.
Learning outcomes
Completion and submission of the final thesis.
Syllabus
  • 1. Choosing the topic. 2. Preparation of a project of the thesis. - selection and description of a problem to be solved - aim of the work - elaboration methods, partial milestones - references - timeline of the thesis elaboration. 3. Recommended phases of the thesis elaboration. 4. Forms of thesis elaboration, formal issues - editing the text - references, citations, concrete examples - layout of the binding and frontpage - possible appendices. 5.Defense of the thesis
Literature
  • Náhradní obsah: Dvořáková-Janů, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. + př. ISBN 80-213-0229-1
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci : Come si fa una tesi di laurea (Orig.). Translated by Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
  • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
  • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA and Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické) (Vade mecum for the writer of special and scientific essays (with special reference to pedagogical works).). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 pp. ISBN 80-210-238. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Teaching methods
Theoretical teaching.
Assessment methods
Consultation, elaboration and defense of the thesis.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: konzultace.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/VY3DC_ZP