SPpK86 Logopedická praxe II

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
4 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPpK85 Logopedická praxe I && NOW ( SPpK89 Reflektivní seminář k logopedické praxi II )
SPpK85 Logopedická praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se se základními diagnostickými postupy.
Výstupy z učení
• student/ka se orientuje v základních diagnostických postupech užívaných ve speciálněpedagogické logopedické praxi;
• umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu;
• umí komparovat teoretické poznatky s praxí.
Osnova
 • • asistentské práce na pracovišti;
 • • sledování diagnostických metod práce speciálního pedagoga logopeda/klinického logopeda;
 • • seznámení se s dokumentací pracoviště;
 • • chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách s dětmi/žáky/klienty a jejich hodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. 2. dopl. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1999, 93 s. ISBN 8085931737. info
  doporučená literatura
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005, 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
 • JANÍK, Tomáš a Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004, s. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. info
 • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998, 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
Výukové metody
Studentka/student je povinen být na pracovišti po dobu 4 týdnů 4 hodiny denně. Hospitace budou řádně popsány, interpretovány a budou součástí deníku z logopedické praxe.
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/specped
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
navazující předmět SPpK87 Logopedická praxe III.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPpK86