HV062 Seminář k dějinám hudby 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Michal Košut, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. Michal Košut, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV062/01: Čt 12:00–13:50 učebna 20, M. Košut, E. Tomaštík
Předpoklady
Základní znalosti z hudební nauky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky v předmětu Dějiny hudby 1 je podat na přednášce teoretický přehled o vývojových obdobích hudební tvorby od od pravěku do konce renesance. Cílem semináře pak je podat formou řízeného poslechu praktický přehled o vývojových obdobích hudební tvorby od starověku do konce renesance. Studenti se seznámí se společensko-historickými a estetickými východiskya s inspiračnímizdroji těchto období, sjejich hudebně-stylovou charakteristikou a sjejich typickými znaky. Seznámí se samozřejmě i s hlavními tvůrčími osobnostmi. Cílem semináře je pak rozeznávat zmíněné epochy poslechem.
Výstupy z učení
Sluchová orientace v hudbě.
Osnova
  • 1. Periodizace dějin hudby -obecně historická a podle stupně hudebního myšlení 2. Sloh rytmicko–monomelodický 3. Hudba v prvobytně pospolné společnosti 4. Starověké kultury -Čína, Řecko, Řím 5. Hudba v době raného křesťanství, Gregoriánský chorál, východní varianty 6. Rytířská lyrika 7. Sloh polymelodický 8. Světské a duchovní formy středověku, raný středověký vícehlas, 9. Ars antiqua, Ars nova, Nizozemské školy 10. Nejstarší památky české hudby, husitství, literátská bratrstva 11. Kodex Franus, Kodex Speciálník 12. Hudba na dvoře Rudolfa II. 13. Jacobus Handl Gallus, Kryštof Harant
Literatura
  • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. 3. dopl. vyd., v Pantonu 1. Praha: Panton, 1964, 486 s. URL info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.