AJ9101 Praktická a profesní angličtina 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. kombinované studium: výuka v blocích. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ailsa Marion Randall, M.A. (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to provide students with a means for developing and extending their use of English with particular emphasis on English related to teaching. It focuses on the English needed in the classroom, for studying the EFL teaching and learning, for participating in teacher development and teacher-training courses, conferences, workshops etc. The framework of the course is based upon a book called Keynote Proficient, which can be purchased at the department. At the end of this course, students should have practised and improved their classroom language as well as the English used in the EFL/ESL/TEFL/TESOL theoretical discourse. They should be able to interpret materials in English for professional development of teachers and make reasoned decisions about their teaching based on theory and practice.
Výstupy z učení
Tento kurz poskytuje praktické využití angličtiny včetně řečových dovedností (mluvení, poslechu, čtení a psaní). Studenti budou mít příležitost zdokonalit se v používání jazyka prostřednictvím diskusí, cvičení a úkolů. Kurz nabízí různé přístupy ke studiu a výuce jazyka a zároveň rozvíjí širší porozumění metodice a kultuře anglicky mluvících zemí. Studenti se naučí analyzovat jazyk pro účely výuky a uvědomí si, že změnili svou roli - z uživatelů jazyka se stali zdrojem informací o jazyce a jazykovými modely.
Osnova
  • Units 1-6 of the book will be covered. The topics are: 1. Creativity 2. Hopes and fears 3. Perception 4. Human interaction 5. Economic resources 6. Practical design
Literatura
    povinná literatura
  • DUMMETT, Paul, Helen STEPHENSON a Lewis LANSFORD. Keynote. Andover: National Geographic Learning, 2017, 191 stran. ISBN 9781305399181. info
    neurčeno
  • SLATTERY, Mary a Jane R. WILLIS. English for primary teachers : a handbook of activities and classroom language. Oxford: Oxford University Press, 2001, 148 s. ISBN 0194375633. info
Výukové metody
There will be seminar groups in which students will participate in pair-work, group-work and whole class-work. They will give a presentation and complete tasks for homework through Moodlinka and in the text books. In their presentation and in their forum entries they will be expected to reflect on issues observed in their teaching practice.
Metody hodnocení
Completion prerequisites:
- attendance (minimum 80%);
- active participation in seminars, contribution and preparation;
- written assignment (a seminar essay);
- seminar presentation on a selected topic;
- observations
- final test
Students must pass the course with 70 %, which is made up of a potential maximum of 30 points from the continuous assessment and 70 points from the test.

Teaching methods:
- work with texts; vocabulary, grammar, skills and listening practice based on the textbook;
- class discussion over the topics on the syllabus;
- students presentations and related discussion;
- homework - study of Internet sources.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1680
Students who are away for a semester abroad should complete all the requirements except attendance.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2024/AJ9101