SV4BP_ZPs2 Basics of psychology 2

Faculty of Education
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Jana Veselá, PhD. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Zuzana Nováčková
Timetable
Tue 8:50–10:30 učebna 34
Prerequisites (in Czech)
Předmět navazuje na Psychologi 1 (seminář a přednáška). Předpokladem je znalost základních pojmů v rozsahu předcházejících sylabů předmětů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The sense of the subject is integrative systematisation of knowledges and their use in the frame of studies of whole personality.
Syllabus
 • 7) Emotions and feelings (claryfying of terms) 8) Motivation motivation of behaving 9) Psychology of personality (integrative systematisation of knowledges). Structure of personality, physical qualities, temperament, emotionality, skills. 10) Types of personality, typology of extraversion and introversion, constitutional typology, layers and factors of personality. 11) Dynamic of personality and Me-ism
Literature
 • ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti : přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 361 s. ISBN 8072611127. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Úvod do psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 507 s. ISBN 8020009930. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti :člověk v zrcadle vědomí a jednání. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 517 s. ISBN 80-85947-80-3. info
 • ČAKRT, Michal. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000. 181 s. ISBN 80-85943-81-6. info
 • ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti pro manažery :kdo jsem já, kdo jste vy? Vyd. 1. Praha: Management Press, 1999. 257 s. ISBN 80-85943-12-3. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. 336 s. ISBN 8020005250. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie osobnosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 1993. 232 s. ISBN 80-85603-34-9. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace pracovního jednání a její řízení. 1. vyd. Praha: Management Press, 1992. 258 s. ISBN 80-85603-01-2. info
 • ŠVANCARA, Josef, Lubomír VAŠINA and Lubomír KOSTROŇ. Kapitoly z kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 188 s. ISBN 8021003278. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Přehled psychologie osobnosti. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 248 s. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace [Švancara, 1975]. 2. dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 183 s. : i. info
Assessment methods (in Czech)
Předpokladem pro ústní část zkoušky je úspěšné absolvování minimálně dvou znalostních testů (z celkové počtu 3, 1 opravný a náhradní). Ke zkoušce se studenti připravují podle vymezení jednotlivých oblastí v průběhu celého semstru (viz. probíraná témata).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2007/SV4BP_ZPs2