SV4BP_ZPs2 Basics of psychology 2

Faculty of Education
Spring 2014
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SV4BP_ZPs2/01: Tue 10:15–11:55 učebna 32, B. Strobachová
SV4BP_ZPs2/02: Tue 12:05–13:45 učebna 39, B. Strobachová
Prerequisites (in Czech)
Předmět navazuje na Základy psychologie 1 (seminář a přednáška). Předpokladem je znalost základních pojmů v rozsahu předcházejících sylabů předmětů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The sense of the subject is integrative systematisation of knowledges and their use in the frame of studies of whole personality.
Syllabus
  • Psychology of personality (integrative systematisation of knowledges). Structure of personality, physical qualities, temperament, emotionality, skills.***** Types of personality, typology of extraversion and introversion, constitutional typology, layers and factors of personality.***** Theories of personality (Freud, Jung, Adler, Dollard, Miller, Rogers...)
Literature
  • PRAŠKO, Ján. Poruchy osobnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-737-X. info
  • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Translated by Karel Balcar. 4. vyd. Praha: Portál, 2003. 175 s. ISBN 80-7178-766-3. info
  • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti :člověk v zrcadle vědomí a jednání. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 517 s. ISBN 80-85947-80-3. info
  • NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. 336 s. ISBN 8020005250. info
  • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti [Říčan, 1975, 3. vyd.]. 3. vyd. Praha: Orbis, 1975. info
Teaching methods
lecture, interactive learning, student presentations
Assessment methods
class discussion, presentation of relevant theme from history of psychology of personality colloquium - discussion about expert literature
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2014/SV4BP_ZPs2