FJ3029 Rozvíjení řečových dovedností ve výuce francouzštiny

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Terezie Nerušilová (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3029/01: každý sudý čtvrtek 18:00–19:50 učebna 58, T. Nerušilová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na kapitoly probírané v Didaktice 1-3, zejména na výuku řečových dovedností v jazykové třídě. Zde se daná problematika dále rozvíjí prostřednictvím různých aktivit, při nichž si studenti procvičí, jak je použít v praxi. Hlavní linií předmětu, od které se odvíjí program kurzu, je vypracování různých typů cvičení, které studenti vyzkoušejí během své učitelské praxe.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu studenti dokáží sestavit různé typy cvičení a aktivit na jednotlivé řečové dovednosti (poslech, čtení, mluvení, psaní), demonstrovat své dovednosti v metodických listech, aplikovat své poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Différentes activités pour pratiquer la compréhension orale. 2. Différentes activités pour pratiquer la compréhension écrite. 3. Différentes activités pour pratiquer l'expression orale. 4. Différentes activités pour pratiquer l'expression écrite.
Literatura
  • CORNAIRE, C., RAYMOND, P. M. La production écrite. 1. vyd. Paris : CLE International, 1999. 145 s. ISBN 209-033-340-5.
  • CHARLES, R., WILLIAME, Ch. La communication orale. 1. vyd. Paris : Nathan, 1994. 159 s. ISBN 2-09-176791-3.
  • WEISS, F. Jouer, communiquer, apprendre. 1. vyd. Paris : Hachette, 2002. 127 s. ISBN 2-01- 1552-05-2.
  • CUQ, Jean-Pierre a Isabelle GRUCA. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG, 2003. 452 s. ISBN 2-7061-1082-1. info
  • Dictionnaire de didactique du français : langue étrangére et seconde. Edited by Jean-Pierre Cuq. Paris: CLE International, 2003. 303 stran. ISBN 2090339721. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Aktivní účast (70%), seminární práce. Studentům kombinovaného studia se doporučuje zúčastnit alespoň tří seminářů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Upřesnění k ukončení předmětu: Studenti se aktivně zúčastní všech setkání předmětu a splní povinné výstupy, v nichž budou prezentovat zadaná témata. Na konci semestru vyplní formulář reflektující výuku. Pokud se z vážného důvodu nebudou moci některého ze setkání zúčastnit, vypracují po dohodě s učitelem náhradní úkol.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ3029