SPkK03 Komunikační a simulační techniky oftalmopedické

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Dominik Levíček (cvičící)
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 30. 4. 8:00–13:50 učebna 76, So 7. 5. 8:00–13:50 učebna 76
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními intervenčními postupy, které je vhodné volit při práci s osobami se zrakovým postižením. Dále je cílem pomocí simulací představit potřeby žáků a studentů se zrakovým postižením ve vzdělávacím procesu a vytvořit předpoklad pro vhodnou volbu intervenčních postupů budoucími učiteli. Dalším cílem je naučit studenty pracovat s žáky se zrakovým postižením v jejich přirozeném prostředí, simulovat situace, vrámci kterých se žáci srůzným typem snížených zrakových funkcí a zrakovým postižením učí znalostem a speciálním dovednostem jako sebeobsluze, prostorové orientaci a samostatnému pohybu. Simulace budou provedeny v interiérovém a exteriérovém simulátoru - SIMU. Základem tohoto kurzu je zážitkové učení studentů.
Výstupy z učení
Student pochopí problematiku práce osob se zrakovým postižením, náročnost této práce na čas a náročnost práce se speciálními pomůckami. Díky tomu dokáže s osobami se zrakovým postižením pracovat více empaticky.
Osnova
 • Pokročilá komunikace s osobami se zrakovým postižením.
 •  Speciální komunikační zařízení pro osoby se zrakovým postižením.
 •  Zápis zvětšeného černotisku, parametry jeho tisku.
 •  Zápis Braillova písma, jeho čtení a tisk.
 •  Simulace poruch binokulárního vidění, praktický nácvik práce žáka s narušeným binokulárním viděním, volba kompenzačních mechanismů při práci ve školní třídě (simulace postižení a následný trénink).
 •  Simulace slabozrakosti, praktický nácvik práce slabozrakého žáka, volba kompenzačních mechanismů při práci ve školní třídě (simulace postižení a následný trénink).
 •  Simulace praktické a absolutní nevidomosti, praktický nácvik práce nevidomého žáka, volba kompenzačních mechanismů při práci ve školní třídě (simulace postižení a následný trénink).
 •  Nácvik výuky sebeobsluhy žáka se zrakovým postižením (nácvik v interiérovém simulátoru).
 •  Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu žáka v mikroprostoru a makroprostoru (nácvik na speciální simulační dráze).
Literatura
  povinná literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • VRUBEL, Martin. Simulační techniky oftalmopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). Brno: Masarykova univerzita, 2019, 38 s. ISBN 978-80-210-9592-2. Odkaz na knihu info
  doporučená literatura
 • JESENSKÝ, Ján. Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007, 659 s. ISBN 9788086723495. info
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007, 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
Výukové metody
projektová výuka, praktické cvičení
Metody hodnocení
hodnocení projektu, závěrečná rozprava
Informace učitele
Odkaz na metodické texty: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1623
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.