SP3050 Social Work

Faculty of Education
Spring 2025
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martina Kampichler, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Institute for Research in Inclusive Education – Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Supplier department: Institute for Research in Inclusive Education – Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objective of this course is the definition of social work, the role of the social worker, the basic methods of social work, acquired of concepts of social work with the client, group and community and familirazation with Act on social services.
Learning outcomes
Student si able to:
Define social work and the role of the social worker
Define concepts of basic methods of social work
Apply social work with a client, group, community
Has an overview of Act on social services.
Syllabus
 • 1. Social work – basic charakteristice of the field, objectives, methods and forms of social work.
 • 2. Personality of a social worker (professional and personal profile, risk, supervision).
 • 3. Social Services Act – definition of selected services, quality standards of social services, qualification requirements.
 • 4. Transformation of social services.
 • 5. Basic methods of working in social work with people with disabilities or social disadvantage.
 • 6. Counseling process (definition, phase of counseling).
 • 7. Social worker at school and health services.
 • 8. Ethics in social work.
Literature
 • Openhaw, L. (2008). Social work in schools. Principles and Practice. New York: Londo:The Guilford Press.
 • Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
 • KLEPÁČKOVÁ, Olga, Zuzana KREJČÍ and Martina ČERNÁ. Sociální práce na příkladech z praxe. 1. vydání. Praha: Grada, 2022, 135 stran. ISBN 9788027130740. info
 • HURYCHOVÁ, Eva and Blanka PTÁČKOVÁ. Sociální práce ve školství. Vydání 1. Praha: Grada, 2022, 239 stran. ISBN 9788027133130. URL info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Strategie a postupy v sociální práci. Vydání první. Praha: Portál, 2022, 526 stran. ISBN 9788026219521. info
 • HORÁK, Michal. Supervize : příručka pro uživatele. První vydání. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2022, 92 stran. ISBN 9788088361213. info
 • DLABAL, Martin. Komunikace v pomáhajících profesích. Illustrated by Magdalena Kokešová. Vydání první. Praha: Portál, 2021, 135 stran. ISBN 9788026218067. info
 • Modern social work theory. Edited by Malcolm Payne. London: Red Globe Press, 2021, 1 online. ISBN 9781352011098. URL info
 • ZATLOUKAL, Leoš and Daniel ŽÁKOVSKÝ. Zázrak tří květin : terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími. Vydání první. Praha: Portál, 2019, 246 stran. ISBN 9788026214847. info
 • PAYNE, Malcolm. Modern social work theory. 4th edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, xxii, 441. ISBN 9780230249608. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vydání třetí. Praha: Portál, 2012, 309 stran. ISBN 9788026202110. info
 • MICHALÍK, Jan. Poradenství uživatelům sociálních služeb. 1. vyd. Olomouc: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených - sekce vzdělávání, 2008, 142 s. ISBN 9788090365827. info
Teaching methods
Discussion, group work, active participation in lectures.
Assessment methods
Written final exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 1 blok pro kombinované studium.
The course is also listed under the following terms Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (Spring 2025, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2025/SP3050