FDGME_FAF Molekulární biologie

Farmaceutická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 25 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Předmět je realizován formou konzultací a samostudia, předpokládá zvládnutí studijní literatury a pochopení souvislostí. Předpokládá základní zanolsti molekulární biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Molekulární biologie pro DSP jako disciplína cílí na studium buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni. Cílem je seznámit studenta s aktuálními trendy a metodami použitelnými zejména při testování bioaktivity přírodních látek na molekulární úrovni.
Výstupy z učení
Znalost metodologie používané v molekulární biologii Znalost základních interakcí přírodních látek s molekulárními cíli Znalosti z molekulární biologie tvořící základ pro navazující předměty Metody molekulární biologie, Biotechnologie léčiv, Cvičení z biotechnologie léčiv, Farmakogenomika, Struktura a evoluce genomů. Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy o struktuře proteinů a nukleových kyselin a funkcích a vztazích informačních makromolekul při přenosu genetické informace;
- popsat strukturou prokaryotického i eukaryotického genomu, s mechanismy replikace, transkripce, translace a regulace genové exprese;
- popsat molekulární mechanismy mutageneze, rekombinace a transpozice, reparační mechanismy a molekulární podstata kancerogeneze;
Osnova
 • 1) Předmět molekulární biologie a její postavení mezi biologickými vědami, historické mezníky a významné osobnosti, ústřední dogma molekulární biologie.
  2) Informační makromolekuly, jejich struktura, funkce a vztahy při přenosu genetické informace, genetický kód.
  3) Struktura prokaryotického genomu, replikace a genová exprese u prokaryot.
  4) Struktura eukaryotického genomu, replikace a genová exprese u eukaryot.
  5) Regulace genové exprese, molekulární mechanismy signalizace.
  6) Interferující RNA.
  7) Molekulární biologie virů, mechanismy replikace a exprese genů u bakteriálních a živočišných virů.
  8) Molekulární mechanismy mutageneze, spontánní a indukované mutace a reverze.
  9) Molekulární základy rekombinace, význam rekombinace v genetice.
  10) Transpozony, mechanismy transpozice, retroelementy, retroviry.
  11) Reparační mechanismy při opravách a odstraňování chyb v genomové DNA.
  12) Molekulární podstata kancerogeneze, protoonkogeny a onkogeny, nádorové supresorové geny, onkogenní viry.
  13) Buněčný cyklus a apoptóza
Literatura
  povinná literatura
 • D. Peter Snustad Michael J. Simmons. Genetika. Brno, 2017. ISBN 9788021086135. info
 • BARTOŠ, M., BARTOŠOVÁ, L. Základy molekulární biologie pro farmaceuty. FaF VFU Brno, 2006. info
 • ROSYPAL, S. et al. Úvod do molekulární biologie. Vydavatel prof. RNDR. Stanislav Rosypal, DrSc. B, 2002. info
  neurčeno
 • RUSSELL, P.J. iGenetics, A molecular Approach. Pearson, Benjamin Cummings. New York, U.S.A., 2006. info
 • WATSON, D.J. et al. Molecular biology of the gene. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Pearson, Be, 2004. info
 • ROSYPAL, S. et al. Terminologie molekulární biologie. Vydavatel prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc.,, 2001. info
Výukové metody
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Metody hodnocení
Ústní zkouška
a Písemná zkouška Písemná zkouška, 30 otázek, převážně doplňováni, hodnocení 60 bodů, k úspěšnému splnění potřeba zvládnout 60%,
Informace učitele
Požadavky na studenta
Úspěšné zakončení předmětu písemnou a ústní zkouškou. Známka se odvíjí především od písebmé části, kterou tvoří test. Pro úspěšné absolvování předměnu nutné zvládnout test na 60%.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.