FDGPM_FAF Separační a analytické metody

Farmaceutická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 25 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D. (přednášející)
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (přednášející)
Ing. Emil Švajdlenka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Znalost základů organické chemie, anorganické chemie, fyzikální chemie, fytochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Separační analytické metody má za cíl ukázat studentům DSP moderní postupy při izolaci přírodních látek, zejména chromatografickými technikami. Prohloubí znalosti jak analytické, tak preparativní separace sekundárních metabolitů, se zaměřením na specifické způsoby dělení a detekce. Ukazuje možnosti tzv. scale-up chromatografických systémů, specifika při dělení různých typů látek, a možnosti ověřování kvality prováděné separace.
Výstupy z učení
Schopnost prakticky využít všechny dostupné separační analytické metody, ovládat i jejich teoretické základy.
Osnova
 • Předmět Separační analytické metody seznamuje s moderními postupy při izolaci přírodních látek, zejména chromatografickými technikami. Ukazuje možnosti jak analytické, tak preparativní separace sekundárních metabolitů, se zaměřením na specifické způsoby dělení a detekce. Ukazuje možnosti tzv. scale-up chromatografických systémů, specifika při dělení různých typů látek, a možnosti ověřování kvality prováděné separace.
  1) analytická HPLC
  2) semipreparativní HPLC
  3) analytická TLC
  4) preparativní TLC
  5) sloupcové chromatografie
  6) další separační techniky
Literatura
  doporučená literatura
 • Smejkal, K, Muselik, J, Mokry, P. Laboratory methods of experimental phytochemistry. Brno, 2017. ISBN 978-80-7305-796-1. info
 • Sarker, SD, Latif, Z, Gray, AI. Natural Products Isolation. New jersey, 2006. ISBN 1-59259-955-9. info
 • Walton, NJ, Brown, DE. Chemicals from Plants. London, 1999. ISBN 981-02-2773-6. info
Výukové metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Demonstrace metod.
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Zvládnutí základů separačních technik
Konzulatace s vyučujícím
Praktická aplikace poznatků
Předmět je realizován formou samostudia a konzultací s vyučujícím
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.