F1BL2_16 Cvičení z biotechnologie léčiv

Farmaceutická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Marcela Nejezchlebová (cvičící)
Mgr. Bc. Daniela Nykodýmová (cvičící)
PharmDr. Dominik Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (cvičící)
Garance
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D.
Ústav molekulární farmacie – Ústavy – Farmaceutická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F1BL2_16/01: každou lichou středu 13:00–16:20 45-324, J. Treml
F1BL2_16/02: každou lichou středu 16:20–19:40 45-324, D. Rotrekl
F1BL2_16/03: každou sudou středu 13:00–16:20 45-324, J. Treml
F1BL2_16/04: každou sudou středu 16:20–19:40 45-324, D. Rotrekl
F1BL2_16/05: každý lichý čtvrtek 13:00–16:20 45-324, M. Nejezchlebová
F1BL2_16/06: každý sudý čtvrtek 13:00–16:20 45-324, M. Nejezchlebová
Předpoklady
3120/F1ME1 Molekulární biologie
3120/F1MG1 Metody molekulární biologie
3120/F1BL1 Biotechnologie léčiv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 72 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/72, pouze zareg.: 0/72
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na provedení praktických metod molekulární biologie využívaných ve farmaceutické technologii.
Výstupy z učení
Prvotní zkušenosti dovednosti v základních metodách farmaceutické biotechnologie
Osnova
 • 1) Izolace chromozómové DNA
  2) Polymerázová řetězová reakce, příprava genu
  3) Purifikace produktu PCR
  4) Izolace plasmidové DNA
  5) Analýza nukleových kyselin pomocí gelové elektroforézy, stanovení koncentrace a čistoty DNA
  6) Restrikční štěpení vektoru
  7) Ligace PCR produktu do vektoru
  8) Transformace Escherichia coli
  9) PAGE
Literatura
  povinná literatura
 • Bartoš, M,, Forejtníková, H., Bartošová, L. Biotechnologie pro farmaceuty (Návody k praktickým cvičením). VFU Brno, 2006. info
 • Šmarda, J, et al. Metody molekulární biologie. Masarykova univerzita v Brně, 2005. info
  neurčeno
 • Sambrook, J., Russell, D. W. Molecular cloning, A laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, U, 2001. info
Výukové metody
Práce v laboratoři dle osnovy a návodů. Studenti vypracují protokoly samostatně.
Metody hodnocení
100% účast na cvičeních, odevzdání 3 protokolů a 60 % bodů v zápočtovém testu.
Informace učitele
absolvování 100% cvičení
vypracování protokolů z jednotlivých cvičení
závěrečný test
AktivityNáročnost [h]
Domácí příprava na výuku5
Účast na výuce30
Celkem35
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.