AJL12070 Úvod do sociolingvistiky

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 D22, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Předpoklady
AJL01002 Anglický jazyk II || AJ01002 Anglický jazyk II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 68/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 61/50
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento přehledový kurz se zabývá různými přístupy ke studiu jazyka, které berou v úvahu vztah mezi jazykem a kulturou, jazykem a společností a samotnými uživateli jazyka. Kurz má dvě složky - variaci v jazyce se věnuje na makro-úrovni takových tradičních témat jako je sociální/regionální variace v pojetí tradiční sociolingvistiky, stejně jako na mikro-úrovni konkrétních interakcí mezi mluvčími, kde využívá přístupů analýzy diskurzu a pragmatiky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- chápat vztah mezi jazykem a společností
- vnímat roli sociálních faktorů v lidské komunikaci
- vnímat sociální dimenzi jazykové variability s ohledem na socioekonomické postavení, etnický původ a gender mluvčích
- popsat interpersonální interakci s ohledem na dimenze solidarity a zdvořilosti
- chápat způsoby, jak mluvčí využívají svého lingvistického repertoáru, a jakých cílů dosahují prostřednictvím míšení/přepínání kódů
Osnova
 • Language, dialects and varieties; Pidgins and creoles; Choice of a code; Variation; Language change; Language and culture; Solidarity and Politeness; Language and Gender; Language and Disadvantage; Language Planning; Pragmatics: Deixis and distance, Reference and inference, Presupposition and entailment, Cooperation and implicature, Speech acts and events, Politeness and interaction, Conversation and preference structure, Discourse and culture
Literatura
  povinná literatura
 • Bell, Allan (2014) The Guidebook to Sociolinguistics. Malden MA and Oxford: Wiley Blackwell.
  doporučená literatura
 • WARDHAUGH, Ronald. An introduction to sociolinguistics : Sociolinguistics (Variant.). 4th ed. Oxford: Blackwell, 2002, vi, 408 s. ISBN 0-631-22539-0. info
  neurčeno
 • DOWNES, William. Language and society. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, ix, 503. ISBN 0521456630. info
 • HUDSON, Richard A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, xv, 279. ISBN 0521565146. info
 • HOLMES, Janet. An introduction to sociolinguistics. London: Longman, 1992, xi, 412. ISBN 0582060621. info
Výukové metody
Seminární práce, diskuze ve výuce, praktická analýza textů, průběžné (písemné) úkoly během semestru.
Metody hodnocení
Písemná zkouška (součástí hodnocení je docházka, aktivní účast na seminářích, odevzdání průběžných úkolů). Písemný test zahrnuje povinnou literaturu a obsah probraný na seminářích. Skládá se z testu terminologie/pojmů, teorie a praktické analýzy.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2299
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/AJL12070