CJBA18 Historical Toponomastics

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Supplier department: Department of Czech Language - Faculty of Arts
Timetable
Tue 10:00–11:40 D31
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 45 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/45, only registered: 20/45, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/45
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Having completed the course, students will have acquired elementary knowledge of onomastics and will be able to define differences among various types of proper nouns. They will have acquired a deeper knowledge of toponomastics, they will be able to characterize individual types of place names, their specific features and their significance of this kind of research for both linguistics and disciplines dealing with history. They will learn to pay attention to topographical names in the surrounding world, to see them a) as language elements, with a characteristic type of formation and meaning, b) in direct relationship to the settlement of the Czech territory, c) as a fixed part of the landscape, reflecting its character. They will also acquire orientation in elementary sources and in methodology of research relating to the discipline.
Learning outcomes
Having participated in the course, students will be able: to get orientated in elementary issues of onomastic theory; to define differences among the individual kinds of toponyms; to characterize the individual kinds of toponyms; to understand their significance for linguistics and historical sciences; to get orientated in scholarly sources.
Syllabus
 • Intro: the elementary terms relating to toponomastics, i.e. to the discipline dealing with geographical proper names.
 • Toponomastics - the subject of its study.
 • The development of Czech toponomastics.
 • Classification of toponyms.
 • Sources of historical toponymic material.
 • The relation of toponyms and the history of local settlement.
 • The significance of toponomastics for the research concerning locations that do not exist anymore.
 • Street names.
 • Exonyms.
Literature
  required literature
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • Pomístní jména v Čechách :o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 520 s. ISBN 80-200-0554-4. info
  recommended literature
 • ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky : (nauky o vlastních jménech zeměpisných) [Šmilauer, 1963]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 219 s. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf and Ivan LUTTERER. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Geographical Proper Names in the Bohemia, Moravia and Silesia). 2nd ed. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 317 pp. ISBN 80-7311-025-3. info
 • ŠMILAUER, Vladimír. Osídlení Čech ve světle místních jmen. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 391 s. + 1. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [29885]. Jinočany: H & H, 1992. info
 • SVITÁK, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí (Introduction to the historical topography of Czech lands). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 105 pp. ISBN 978-80-210-7120-9. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky (The Introduction to the General Onomastics). 1999th ed. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 191 pp. ISBN 80-210-2027-X. info
 • HOSÁK, Ladislav and Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1, A-L. 1. vyd. Praha: Academia, 1970. 573 s. + 1. info
 • HOSÁK, Ladislav and Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 2, M-Ž : dodatky, doplňky, přehledy. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 962 s. info
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 1, A-H [Profous, 1947]. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1947. info
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 2, CH-L. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1949. info
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 3, M-Ř. Praha: Česká akademie věd a umění, 1951. info
 • PROFOUS, Antonín and Jan SVOBODA. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 4, S-Ž. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 864 s. info
 • SVOBODA, Jan and Vladimír ŠMILAUER. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. D. 5, Dodatky k dílu Antonína Profouse. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 673 s. info
 • DAVID, Jaroslav and Přemysl MÁCHA. Názvy míst : paměť, identita, kulturní dědictví. První vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 240 stran. ISBN 9788074914256. info
 • DAVID, Jaroslav. Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice : kapitoly z moderní české toponymie : místní jména, uliční názvy, literární toponyma. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 333 s. ISBN 9788020019134. info
 • DAVID, Jaroslav and Pavel ROUS. Neviditelní svědkové minulosti : místní a pomístní jména na Vysočině. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 201 s. ISBN 8020014543. info
Teaching methods
explanations provided by the tutor or by external experts from the particular field, practical demonstration of materials in seminars; JS 2021 on-line (MS Teams)
Assessment methods
The final work is in a written form, checking the knowledge acquired by students from the theoretical explanations (elementary terminology, understanding the differences among various groups of proper names, giving concrete examples, knowledge of elementary sources etc.).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/20-21/course/view.php?id=847
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/CJBA18