DISB024 Between Diderot and Stanislavski

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/5. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 16:00–17:40 G01
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is dealing with the basic characteristics of the acting of representation (Diderot) and the acting of experiencing (Stanislavski). The course introduces the representants of these two tendencies, historical context of their artistic work and pedagogical activities a and influences of both in the artistic work of other actors.

The course is held in Czech.
Learning outcomes
At the end of the course student will be able to:
- define basic characteristics of acting of representation;
- define basic characteristics of acting of expiriencing;
- interpretate overlaping of both basic approaches in work by other artists;
- explain historical context of the two basic even following acting concepts.
Syllabus
 • 1. Denis Diderot, Constant Benoit Coquelin st. 2. Konstantin Sergejevič Stanislavskij, Michail Čechov 3. Alexandr Tairov, Vsevolod Emilevič Mejerchold 4. Miroslav Rutte 5. Jacques Copeau, Bertolt Brecht, Jerzy Grotowski
Literature
  required literature
 • Herec v divadle (Variant.) : Herec v moderním divadle : vize, metody a techniky herectví 20. století. info
 • Stanislavského metoda herecké práce. Edited by Radovan Lukavský. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 155 s. info
 • COPEAU, Jacques. Hercove úvahy nad Diderotovým paradoxom. In MISTRÍK, Miloš. Jacques Copeau a jeho Starý holubník. Bratislava: Slovenská teatrologická spoločnosť, 2006, s. 351 - 354.
 • COQUELIN, Constant Benoit. Umění a herec. Praha: Hynek, 1883
 • ČECHOV, Michail Aleksandrovič. O herecké technice. 1. vyd. V Praze: Divadelní ústav, 1996. 131 s. ISBN 807008054X. info
 • DIDEROT, Denis. Herecký paradox. Translated by Josef Pospíšil. V Olomouci: Votobia, 1997. 155 s. ISBN 80-7198-187-7. info
 • DIDEROT, Denis. O umění [Diderot, 1983]. Praha: Odeon, 1983. info
 • MEJERCHOĽD, Vsevolod Emilievič. Rekonštrukcia divadla. Bratislava: Tatran, 1978
 • RUTTE, Miroslav. O umění hereckém : k estetice a psychologii divadelní a filmové tvorby. Praha: Jos. R. Vilímek, 1946. 413 s. info
 • STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. Moje výchova k herectví 1. Praha: Athos, 1946
 • STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. Moje výchova k herectví 2. Tvůrčí proces ztělesňování. Praha: Orbis, 1954.
 • STANISLAVSKIJ, K. S. Můj život v umění. Praha: Odeon, 1983. info
 • TAIROV, Aleksandr Jakovlevič. Odpoutané divadlo. Edited by Alena Morávková. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2005. 197 s. ISBN 807331035X. info
  recommended literature
 • CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Translated by Milan Lukeš. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2006. 207 s. ISBN 8070082046. info
 • HYVNAR, Jan. Virtuosové : k evropskému herectví 19. a počátku 20. století. 1. vyd. Praha: KANT, 2011. 235 s. ISBN 9788074370564. info
 • JAQUES-DALCROZE, Emil. Rytmus. Praha: Průlom – Nakladatelství Pavla Prokopa, 1927.
 • MUSILOVÁ, Martina. Francois Delsarte a jeho systém herecké pedagogiky (Francois Delsarte and his system of actor's education). Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2016, vol. 27, No 1, p. 95-115. ISSN 0862-5409. info
 • MUSILOVÁ, Martina. Stanislavskij znovukříšený. K duchovním kořenům jeho tvorby. Divadelní revue. Institut umění - Divadelní ústav, 2013, vol. 24, No 2, p. 35-49. ISSN 0862-5409. info
 • CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Translated by Milan Lukeš. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2006. 207 s. ISBN 8070082046. info
Teaching methods
seminary
Assessment methods
Written test, oral examination. Pass-fail line is 70%.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Teacher's information
http://divadlo.phil.muni.cz/

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/DISB024