DISBS03 Heuristický seminář

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/7. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Aleš Kolařík (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
DVBP04 Divadlo v dějinách II || DVB007 Souborná zkouška po 1. ročníku || DVBZ001 Souborná zkouška po 1. ročníku
Účast v semináři předpokládá pasivní znalost německého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se zaměřuje na praktický výzkum staršího divadla na Moravě, resp. v Brně. Soustředí se téměř výhradně na práci s archivními materiály a jejich interpretaci.
Výstupy z učení
Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:

- osvojit si metodiku práce s archivním materiálem;
- orientovat se v archivních fondech;
- číst staré německé písmo, kurent a švabach;
- aplikovat znalost starého německého písma na čtení archivních dokumentů;
- vyhledávat samostatně materiál v archivních fondech;
- porozumět logice korespondence divadelních ředitelů s úřady v 18. století;
- vytvářet rešerše z úředních žádostí divadelních ředitelů;
- pochopit manažerskou praxi staršího profesionálního divadla.
Osnova
  • 1. Úvod
  • 2.-4. Úvod do čtení staršího německého písma - kurent, švabach.
  • 5-12. Práce v Moravském zemském archivu
  • 13. Závěr
Literatura
    doporučená literatura
  • Deutschsprachiges Theater in Prag : Begegnungen der Sprachen und Kulturen. Edited by Alena Jakubcová - Václav Maidl - Jitka Ludvová. 1st pub. Praha: Divadelní ústav, 2001. 511 s. ISBN 8070081112. info
  • Vídeňské lidové divadlo : od Hanswursta Stranitzkého k Nestroyovi. 1. vyd. Praha: Odeon, 1990. 440 s. info
  • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668 až 1733. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. 223 s. Acta musicologica et theatrologica 16. ISBN 978-80-86928-64-7. info
  • JAKUBCOVÁ, Alena. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století : osobnosti a díla. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2007. 759 s. ISBN 9788020014863. info
Výukové metody
práce v archivu, rešerše, seminární diskuse
Metody hodnocení
Zpracování a prezentace archivních rešerší. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.