DKKP_P_K1 Doktorandský seminář 1 (pramenné studium)

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 13:00–14:40 N31, Pá 23. 10. 13:00–14:40 N31, Pá 20. 11. 13:00–14:40 N31, Pá 4. 12. 13:00–14:40 N31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyhledání a studium literatury a pramenů s ohledem na zaměření projektu disertační práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- znát příslušné informační zdroje (archivy, knihovny, EIZ aj.);
- představit klíčovou literaturu a prameny, které budou využity při práci na disertační práci;
- aplikovat pravidla odkazování a citování dle normy ČSN ISO 690.
Osnova
  • - Vědecké informační zdroje
  • - Strategie vyhledávání a organizace informačních zdrojů
  • - Studium literatury a pramenů
  • - Prezentace výsledků výzkumu
Literatura
  • https://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/jak-na-citace-podle-iso-690-190635239
  • http://knihovna.phil.muni.cz/nase-sluzby/kurzy-a-prednasky/uzitecne-odkazy-a-online-kurzy/
Výukové metody
Vyhledávání, čtení, konzultace se školitelem, účast na společných přednáškách, samostatná práce na výzkumném projektu, prezentace výsledků práce před spolužáky, diskuse.
Metody hodnocení
- 50 % docházka
- Prezentace a obhajoba výsledků semestrální práce (sběr literatury a pramenů)
- Odevzdání strukturovaného seznamu literatury a pramenů školiteli (norma ČSN ISO 690) se stručným komentářem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DKKP_P_K1