DKKP_P_K3 Doktorandský seminář 3 (design výzkumu)

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
DKKP_P_K1 Doktorandský seminář 1 && DKKP_P_K2 Doktorandský seminář 2
Úspěšné absolvování předmětů Doktorandský seminář 1 a 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- Vyhledání a studium literatury a pramenů s ohledem na zvolenou výzkumnou metodu disertační práce
- Vytvoření designu výzkumu
Samostatný výzkum a psaní disertační práce
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit myšlenkovou mapu výzkumného projektu;
- představit hlavní publikace, které jsou relevantní z hlediska metodologie disertačního projektu;
- představit výzkumnou metodu a postup při její aplikaci v rámci disertačního projektu.
Osnova
  • - Optimální organizace výzkumu
  • - Myšlenkové mapy
  • - Výzkumné metody a jejich aplikace
  • - Výběr a prezentace výzkumné metody disertační práce
Literatura
  • https://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/jak-na-citace-podle-iso-690-190635239
  • http://knihovna.phil.muni.cz/nase-sluzby/kurzy-a-prednasky/uzitecne-odkazy-a-online-kurzy/
Výukové metody
Vyhledávání, čtení, konzultace se školitelem, účast na společných přednáškách, samostatná práce na výzkumném projektu, prezentace výsledků práce před spolužáky, diskuse.
Metody hodnocení
- 50 % docházka
- Prezentace výsledků semestrální práce na sběru literatury a pramenů
- Odevzdání strukturovaného seznamu literatury a pramenů školiteli (norma ČSN ISO 690), v němž jsou jednotlivé položky stručně okomentovány
- Odevzdání designu výzkumu: plán výzkumu, popis postupu, organizace a metod výzkumu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DKKP_P_K3