DKKP_TH_2 Prezentace výzkumného projektu

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Alena Albíniová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Předpoklady
NOW ( DKKP_P_04 Doktorandský seminář 4 ) || NOW ( DKKP_P_K4 Doktorandský seminář 4 )
Absolvování předmětu Doktorandský seminář 3 a 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen:
- připravit výzkumný projekt;
- prezentovat jej a diskutovat o něm;
- pracovat na teoretické a empirické části disertační práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen prezentovat dílčí výsledky práce na disertaci.
- popis současného stavu bádání v dané problematice
- teoretické vymezení problému
- metodologický rámec jeho řešení
- cíle výzkumu
- dílčí výsledky výzkumu
Osnova
  • Veřejná prezentace dílčích výsledků výzkumu před komisí.
Literatura
  • Literatura dle zaměření konkrétní disertační práce
Výukové metody
- Konzultace výzkumného projektu se školitelem
- Prezentace dílčích výsledků práce na projektu
Metody hodnocení
Veřejná prezentace dílčích výsledků výzkumného projektu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/DKKP_TH_2