FAVBPa040 History of the Czech Cinema I

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/2. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Dita Stuchlíková (assistant)
Mgr. Bc. Pavla Wernerová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.
Department of Film Studies and Audiovisual Culture - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Film Studies and Audiovisual Culture - Faculty of Arts
Timetable
Tue 8:00–11:40 Scala
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course aims to line up an overview of the history of Czech cinema before 1950s. In five basic periods (cinema before 1918, silent cinema of the 1920s,1930s, Protectorate, cinema before ca. 1956). In each period we will place cinematography into political (organization of state administration and applicable regulations) and a wider cultural context (writing about film and public perception). In more detail, we will deal with film production, distribution and film introduction.
Learning outcomes
After finishing this course, students will:
gain basic knowledge of Czech cinema history before the half of 1950s;
understand the significance of pre-war local cinematography in broader social context;
understand Czech cinematography as a complex social phenomenon, not only as a sequence of aesthetically exceptional films;
understand relationship between production, distribution and film introduction;
broaden their existing knwoledge with less-featured films.
Syllabus
 • Basic overview of available study materials for Czech cinematography
 • What is cinematography? Possibilities of periodization.
 • Czech cinema before 1918
 • Twenties and the coming of sound cinema
 • Thirties
 • Protectorate
 • Czech cinema before the half of 1950s
Literature
 • KAŠPAR, Lukáš. Český hraný film a filmaři za protektorátu : propaganda, kolaborace, rezistence. Vyd. 1. Praha: Libri, 2007. 491 s. ISBN 9788072773473. info
 • BARTOŠEK, Luboš. Náš film : kapitoly z dějin (1896-1945). 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1985. info
 • HEISS, Gernot and Ivan KLIMEŠ. Obrazy času. Český a rakouský film 30. let. - Bilder der Zeit. Tschechischer und österreichischer Film der 30er Jahre. Praha - Brno: Národní filmový archiv - Rakouský ústav pro jihovýchodní Evropu, 2003. info
 • ŠTÁBLA, Zdeněk. Data a fakta z dějin čs. kinematografie, 1896-1945. Sv. 1-4. Praha: Československý filmový ústav, 1988. info
 • Czech feature film. Edited by Táňa Bretyšová. V Praze: Národní filmový archiv, 1995. 285 s. ISBN 80-7004-082-3. info
 • Czech feature film. Edited by Táňa Bretyšová. V Praze: Národní filmový archiv, 1998. 499 s. ISBN 80-7004-090-4. info
 • Další studie, především z časopisu Iluminace.
 • KLIMEŠ, Ivan. Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. 575 stran. ISBN 9788073086411. info
 • KOKEŠ, Radomír. Poznámky k poetice filmu v českých zemích (1911-1915): formální tendence, filmová produkce a zubní extrakce (Notes to the poetics of cinema in the Czech lands (1911-1915): formal tendencies, film production, and tooth extraction). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 17, No 1, p. 330-352. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • KLIMEŠ, Ivan. Kinematograf! : věnec studií o raném filmu. Vyd. 1. Praha: Casablanca, 2013. 253 s. ISBN 9788070041581. info
 • SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let (Cans with Words. Coming of Sound Film and Czech Media Culture of the 1930s). 1st ed. Brno: Host, 2008. 536 pp. Host. ISBN 978-80-7294-316-6. info
Teaching methods
Lecture
Independent study of available literature
Film screenings
Assessment methods
The course: Lectures completed with literature recommended for home study and film screenings.
Written test focused on the knowledge of screened movies
Final exam: Written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught once in two years.
Information on the extent and intensity of the course: Filmové projekce.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/FAVBPa040