FJ2A041 Klauzurní práce

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
4 hodiny. 0 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost francouzštiny na úrovni C1 (SERRJ). Connaissance du français au niveau C1 (CECRL).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Klauzurní práce má ověřit schopnost studentů pojednat o zadaném tématu z oblasti jazyka, literatury a frankofonie formou francouzského úvahového útvaru "dissertation". Píše se těsně před závěrečnou státní zkouškou, zapisuje se tedy do semestru, v němž student skládá magisterskou státní zkoušku. Data jsou vypisována v IS.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- napsat esej ("DISSERTATION") definující problematiku vyplývající ze zvoleného tématu a tu potom zkoumat pomocí příkladů z dané oblasti (literatura, lingvistika, frankofonie).
Osnova
 • - reformulace tématu,
 • - definice problematiky,
 • - rozvržení struktury,
 • - zvolení vhodné argumentace a exemplifikace na příkladech ze zvolené oblasti,
 • - redakce práce.
Literatura
  doporučená literatura
 • GUYOT-CLÉMENT, Christine. Apprendre la langue de l'argumentation : du texte à la dissertation. Paris: Belin, 2012. 239 stran. ISBN 9782701158914. info
 • CHABOT, Alexis. Culture générale : méthodologie de la dissertation. Paris: Ellipses, 2004. 213 s. ISBN 272981874X. info
  neurčeno
 • BRUNEL, Pierre. Le commentaire et la dissertation de littérature générale et comparée. Edited by Jean-Marc Moura. Paris: Armand Colin, 2014. 253 s. ISBN 9782200291266. info
 • PREISS, Axel. La dissertation littéraire. 3e éd. Paris: Armand Colin, 2010. 221 s. ISBN 9782200249434. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech. Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Písemná práce hodnocená dle evaluačního listu (Grille d'évaluation") používaného při hodnocení tohoto typu prací během studia.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Řádný termín klauzurní práce bude vypisován na začátku zkouškového období, pravděpodobně na začátku ledna (pro jarní semestr na začátku května).
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Písemná zkouška
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.