FJ2B038 The Enlightenment: ideas, arts, literature

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Jaroslav Stanovský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Timetable
Thu 8:00–9:40 N43
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz má představit osvícenství jakožto myšlenkový a kulturní fenomén 18. století s přesahem do mnoha oblastí života (literatura, věda, politika), jehož důsledky jsou v některých ohledech citelné až do dnešních dní. Důraz bude kladen na francouzské prostředí, zároveň bude ale o osvícenství pojednáno v širších evropských souvislostech. Kurz kombinuje přednášky se studiem původních textů, součástí kurzu bude rovněž práce s originálními dokumenty uloženými v Moravské zemské knihovně. Studenti se seznámí s různými aspekty „civilizace osvícenství“ a jejich projevů v literatuře a knižní kultuře skrze studium textů známých osobností (Voltaire, Rousseau, Diderot), ale i dnes opomíjených či polozapomenutých autorů (Buffon, Madame du Châtelet, hrqbě Lamberg).
Learning outcomes (in Czech)
Během semestru se studenti budou připravovat na hodiny skrze četbu ukázek z doporučených textů. Každý student si také připraví krátké představení vybraného autora. Závěrečné hodnocení proběhne formou kolokvia, diskuzí nad odevzdanou seminární prací.
Syllabus (in Czech)
  • 1. „Was ist das Aufklärung?“ – koncept osvícenství, jeho druhy a projevy Četba: Immanuel Kant: Co je osvícenství, Voltaire: Dictionnaire philosophique 2. Historický kontext: Periodizace osvícenství, od „století Ludvíka XIV“ po věk revolucí Četba: Voltaire: Le Siècle de Louis XIV 3. Hospodářské a sociální předpoklady osvícenství, rozšiřování obzorů, objevování světa Četba: Louis-Antoine de Bougainville: Le Voyage autour du monde Denis Diderot: Supplément au voyage de Bougainville 4. Filosofie a ideové základy osvícenství Četba: Émilie du Châtelet : Discours sur le bonheur Voltaire: Traité sur la tolérance 5. Kritika absolutní moci a přirozené právo, Charles de Montesquieu Četba: Montesquieu: Lettres persanes, De l’esprit des lois 6. Vzdělanost a její šíření: projekt Encyklopedie Četba: Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 7. Evropské sítě osvícenství: „Republika vzdělanců“ a Voltaire jako mezinárodní celebrita Četba: Voltaire: Correspondance Franz Hartig: Lettres sur la France, l’Angleterre et l‘Italie 8. Jean-Jacques Rousseau: mezi sociálními teoriemi a sentimentalismem Četba: Jean-Jacques Rousseau: Le Contrat social, Discours sur l’origine et les fondements de l’inegalité parmi les hommes, Les Rêveries du promeneur solitaire 9. Přírodní vědy a jejich pokrok: Newton, Lavoisier, Buffon Četba: Voltaire: Éléments de la philosophie de Newton Georges-Louis Leclerc de Buffon: Histoire naturelle 10. Osvícenství a literatura: Diderot, Beaumarchais, Rousseau Četba: Denis Diderot: La Religieuse Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais : Le Mariage de Figaro 11. Francouzská Evropa? Mezinárodní souvislosti a přesahy osvícenství Četba: Antoine de Rivarol: De l'universalité de la langue française Maximilian Lamberg: Lettres critiques 12. Francouzská revoluce a odkaz osvícenství Četba: Nicolas de Concordet: Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain
Teaching methods (in Czech)
Kombinování přednášek k jednotlivým tématům s diskuzí nad analyzovanými texty. Součástí výuky bude i seznámení se s originálními exempláři knih z daného období.
Language of instruction
English
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/FJ2B038