HVK_02b Proseminář II.

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Úspěšné ukončení předmětu VHK_02a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář hudební vědy II je určen začínajícím studentům hudební vědy, navazuje na Proseminář I. Druhý semestr je zaměřen na vypracování vlastní proseminární písemné práce studentů. Témata prací jsou převážně zaměřena na regionální hudebně historickou problematiku a biografistiku.
Výstupy z učení
Student zvládne vytvořit ucelený muzikologický text na dané téma dle stanovených pravidel.
Osnova
  • Cílem prosemináře je zvládnutí a procvičení elementární muzikologické práce. Výstupem bude proseminární písemná práce.
Literatura
  • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 s. ISBN 80-706-7496-2. info
Výukové metody
Domácí práce, diskuse
Metody hodnocení
Vypracování proseminární práce, případně další požadavky dle instrukcí vyučujícího.
Informace učitele
Doporučená literatura: Základní muzikologická literatura.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.