KR020 Láska a sex v antickém Řecku

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 B2.13
Předpoklady
Předmět tematicky navazuje na KR018 Láska, ženy a soukromý život v antickém Řecku, ve kterém se probíralo postavení ženy a vývoj manželství. Jeho absolvování ale není podmínkou pro zapsání KR020. Předpokládá se základní orientace v historii a mytologii starověkého Řecka a v literatuře klasického období.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět podává diachronní výklad fungování společnosti v antickém Řecku, a to především z pohledu genderové sociální diferenciace. Představuje pohled starých Řeků na sexualitu a její projevování se v nejrůznějších podobách. Cílem kurzu je tedy představit a vysvětlit sexuální vztahy především mimo manželství a jejich úpravy ať právního, nebo morálního charakteru. Dále je ukazováno, jakými prostředky řecká společnost definovala soukromé a veřejné, vynucovala dodržování nepsaných morálních zásad a jaké aspekty hrály důležitou roli při hodnocení sexuálních vztahů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student:
- mít přehled o obecných zákonitostech fungování společnosti;
- rozumět příčinám a následkům společenských jevů;
- chápat, jakým způsobem vnímal antický člověk svou sexualitu;
- mít základní přehled o soukromém právu v klasických Aténách;
- znát názory řeckých filozofů na vybranou problematiku;
- vědět, jaké lékařské znalosti (ve vztahu k ženám) měli starověcí Řekové;
Osnova
 • 1. Manželská láska a sexuální život v manželství
 • 2. Mimomanželský sex, cizoložství.
 • 3. Incest.
 • 4. Znásilnění.
 • 5. Prostituce.
 • 6. Homosexuální vztahy.
 • 7. Pederastie.
 • 8. Uměřenost v sexuálním životě
 • 9. Biologické aspekty rozmnožování
 • 10. Milostná magie
Literatura
  povinná literatura
 • Cohen, David. Law, Sexuality and Society. Cambridge, 1991
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. II, Užívání slastí : L'usage des plaisirs : historie de la sexualité. II (Orig.) : Užívání slastí : dějiny sexuality. II (Variant.). [v Praze]: Herrmann & synové, 2003. 338 s. info
 • CANTARELLA, Eva. Bisexuality in the ancient world. Translated by Cormac Ó Cuilleanáin. Second edition. New Haven: Yale University Press, 2002. xx, 286. ISBN 0300093020. info
  doporučená literatura
 • POMEROY, Sarah B. Ancient Greece : a political, social, and cultural history. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2012. xxv, 561. ISBN 9780199846047. info
 • HIPPOKRATÉS. Vybrané spisy. Edited by Sylva Fischerová, Translated by Hynek Bartoš. První vydání. Praha: Oikoymenh, 2012. 604 stran. ISBN 9788072983926. info
 • Prostitutes and courtesans in the ancient world. Edited by Christopher A. Faraone - Laura McClure. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2006. x, 360 p. ISBN 0299213145. info
 • The Cambridge companion to ancient Greek law. Edited by Michael Gagarin - David Cohen. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xiii, 480. ISBN 0521521599. info
 • MCCLURE, Laura. Courtesans at table : gender and Greek literary culture in Athenaeus. New York: Routledge, 2003. xii, 242. ISBN 0415939461. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. III, Péče o sebe : Péče o sebe : dějiny sexuality. III (Variant.) : Le souci de soi : historie de la sexualité. III (Orig.). [v Praze]: Herrmann & synové, 2003. 326 s. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. I, Vůle k vědění : La volonté de savoir : historie de la sexualité. I (Orig.) : Vůle k vědění : dějiny sexuality. I (Variant.). [v Praze]: Herrmann & synové, 1999. 189 s. info
 • Frauenmedizin in der Antike : griechisch-lateinisch-deutsch. Edited by Charlotte Schubert - Ulrich Huttner. Düsseldorf: Artemis & Winkler Verlag, 1999. 575 s. ISBN 3760817114. info
 • KEULS, Eva C. The reign of the phallus : sexual politics in ancient Athens. 1st University of California. Berkeley: University of California Press, 1993. viii, 477. ISBN 0520079299. info
 • DOVER, K. J. Greek homosexuality. New York: MJF Books, 1989. x, 246. ISBN 1567312217. info
 • POMEROY, Sarah B. Goddesses, whores, wives, and slaves : women in classical antiquity. New York: Schocken Books, 1975. xiii, 265. ISBN 0805205306. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze.
Metody hodnocení
Písemný vědomostní text nebo krátká esej (cca 7000 znaků).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/KR020