KRMgr05 Interpretační seminář – řecká epika, lyrika

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Viktor Zavřel (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny || KRBcSZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Dobrá orientace ve starořeckém textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je hluboce porozumět vybraným pasážím epických a lyrických děl (výběr textů viz níže) a zejména pak vývoji obou literárních druhů v antické řecké literatuře.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- překládat do češtiny a kriticky interpretovat vybrané složitější starořecké epické a lyrické texty;
- diskutovat o literárním kontextu vzniku těchto děl;
- popsat literární prostředky v dílech použité;
- aplikovat zásady řeckého prosodického systému na epických textech a vybraných lyrických strofách;
- samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací.
Osnova
 • 1. Řecká epika: nastínění vývoje; metrika.
 • 2. Homér.
 • 3. Hésiodos.
 • 3. Kallimachos.
 • 4. Apollónios Rhodský.
 • 5. Nonnos z Panopole.
 • 6. Řecká lyrika: nastínění vývoje; metrika.
 • 7. Elegici.
 • 8. Iambická poezie.
 • 9.-10. Sapfó; Alkaios; Anakreón.
 • 11. Chorika.
 • 12.-13. Řecký epigram.
Literatura
  povinná literatura
 • Textově kritická vydání k jednotlivým básníkům (volba konkrétní edice je ponechána na studentovi).
 • Kvalitní filologický komentář k jednotlivým textům (volba konkrétního komentáře je ponechána na studentovi).
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
  doporučená literatura
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • A companion to ancient epic. Edited by John Miles Foley. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2005. xxiv, 664. ISBN 1405105240. info
 • The Greek epic cycle and its ancient reception : a companion. Edited by Marco Fantuzzi - Christos Tsagalis. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. xiii, 678. ISBN 9781107012592. info
 • The Cambridge companion to Greek lyric. Edited by Felix Budelmann. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xxi, 457. ISBN 9780521614764. info
 • A companion to the Greek lyric poets. Edited by Douglas E. Gerber. Leiden: Brill, 1997. viii, 287. ISBN 9004099441. info
Výukové metody
Přednášky, čtení a překlad vybraných pasáží a komentář k textu a diskuse nad textem. Předpokládá se intenzivní domácí příprava.
Metody hodnocení
Kolokvium se uděluje na základě ústní rozpravy, během níž student dokládá schopnost přeložit a filologicky komentovat vybraný úsek z řecké epiky a lyriky. Vzhledem k tomu, že se jedná o seminář, je rovněž vyžadována účast studentů ve výuce (minimálně na 75%). Další podmínkou ukončení je odevzdání seminární práce na předem zadané téma.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je povinný.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.