LJ409 Etique of the civilizations of Antiquity I

Faculty of Arts
Autumn 2020

The course is not taught in Autumn 2020

Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
! LJMgrB31 Ancient Etique I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course presents the basic ethical values of the earliest ancient civilizations of Middle East, India, and China and compares these to those formulated in the Old and New Testament as well as to the Greco-Roman ancient world. It demonstrates the links of humanity in the frame of ethical thinking and practice.
Learning outcomes
At the end of this course the students will:
- have knowledge and broader understanding of the stable values of the ancient Near East, India and China and their changes in the so-called transitory periods of history;
- have the knowledge of the relatives of ancient man to the civilization and nature;
- be able to compare the contemporary values with those of the Antiquity and to examine the basis of the modern scale of ethic values;
- be able to discuss the importance of ethic heritage of the oldest ancient civilizations.
Syllabus
 • 1) World order and its reflection in the sources of ancient Orient.
 • 2) The ethics of state and law in Mesopotamia.
 • 3) The ethics of ancient Egypt.
 • 4) Religiosity of the abovementoned civilizations and its reflection in the precepts of interpersonal relationships.
 • 5) The Old Testament from the point of view of cultural exchange in Middle East.
 • 6) The morality of the transient era (the Greek Dark Ages).
 • 7) The values of consolidation periods (the Greek Archaic period).
 • 8) Obligations and virtues of Greek citizens; the constitutions of Greek poleis, their strong and weak points.
 • 9) Religion and philosophy, ritual and rationality.
 • 10) The ethical values of Roman citizens during the Republic and the Principate. 11) The ethics of rule, war and peace, citizenship and the relationship to the inhabitants of provinces and foreigners in Roman Empire.
Literature
  required literature
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Etika bohatství a chudoby v nejstarších civilizacích (starověk a některé výhledy do středověku. In Ambros, Pavel. Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví. I. Olomouc: Refugium, Olomouc, 2015. s. 120
 • FROMM, Erich. Mít nebo být? Edited by Zdeněk Janík, Translated by Vlastislava Žihlová. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1992. 170 s. ISBN 8020601813. info
 • KLÍMA, Josef. Nejstarší zákony lidstva : Chammurapi a jeho předchůdci. 1. vyd. Praha: Academia, 1979. 382 s., př. info
 • Mýty staré Mezopotámie : sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1977. 371 s., [1. info
  recommended literature
 • Bible., S.Z. (Unif.)(Souvis.) : Bible dnes a pro nás : Starý zákon : É Palaia Diathéké kata tous evdomékonta. T. 1 : É Palaia Diathéké kata tous evdomékonta. T. 2 : Leksika Istoričeskoj Palei : The Lion story Bible. Pt. 1, Twenty stories from the Old Tes. info
 • Predsokratovci a Platón (Variant.) : Antológia z diel filozofov. 1, Predsokratovci a Platón : Antológia z diel filozofov. 1, Predsokratovci a Platón [Epocha, 1970]. info
 • Světová náboženství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,. info
 • Když království sestoupilo z nebes : mezopotamské kroniky od časů nejstarších až do doby perské vlády. Edited by Jiří Prosecký. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 359 stran. ISBN 9788020024718. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Čest v Evropě "barbarů" (Honour in the "Barbarian" Europe). Acta iuridica olomucensia, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, vol. 2013, No 8, p. 39-49. ISSN 1801-0288. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ and Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy (The great migration of people and the East of Europe). I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 pp. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
 • Egyptská kniha mrtvých : kapitoly o vycházení z hmotného světa do bezbřehé záře. Translated by Jaromír Kozák. Praha: Eminent, 2002. s. 248-487. ISBN 807281091X. info
 • KYSUČAN, Lubor. Na zlomu času : devět zastavení na konci starověku a druhého tisíciletí. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 98 s. ISBN 8070677740. info
 • HOMÉROS. Ílias. Translated by Otmar Vaňorný. Vyd. 10. Praha: Rezek, 1996. 177 s. ISBN 80-86027-05-8. info
 • KUŤÁKOVÁ, Eva, Jana ZACHOVÁ and Václav MAREK. Moudrost věků : Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda-Libertas, 1994. 679 s. ISBN 802050401X. info
 • STROUHAL, Evžen. Život starých Egypťanů [Strouhal, 1994]. Photo by Evžen Forman. 3. vyd. Londýn: Opus Publishing, 1994. 280 s. : i. info
 • HOŠEK, Radislav and Václav MAREK. Řím Marka Aurelia. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1990. 276 stran. ISBN 8020401474. info
 • HÉSIODOS. Zpěvy železného věku (Zrození bohů, Práce a dny, Štít, Soutěž Homéra a Hésioda). Přeložila Julie Nováková. Praha: Svoboda, 1990. Prémie Antické knihovny. ISBN 80-205-0127-4. info
 • KLÍMA, Josef. Lidé Mezopotámie : cestami dávné civilizace a kultury při Eufratu a Tigridu. Praha: Orbis, 1976. info
 • LEXA, František. Obecné mravní nauky staroegyptské. Sv. 3, Nauky Aniova a Amenemopetova. V Praze: Nákladem Filosofické fakulty University Karlovy, 1929. info
 • LEXA, František. Obecné mravní nauky staroegyptské. Sv. 1, Demotický morální papyrus leydenský. V Praze: Nákladem Filosofické fakulty University Karlovy, 1926. info
 • PLATÓN. Ústava [Platon, 1921]. Translated by František Novotný. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1921. 404 s. info
Teaching methods
Lectures, class discussion.
Assessment methods
Essay (ca 5 pages) focusing on chosen topic related to the topics of lectures.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
The course is taught: every week.

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/LJ409