PAM117 Personal and Social Skills Training

Faculty of Arts
Autumn 2022
Extent and Intensity
10/16/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Dana Forýtková (lecturer)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 5 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/5, only registered: 0/5
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course Personal and Social Development leads students to self-reflection and self-understanding, develops communicative skills and provokes creativity and cooperative skills. Based on reflection of the work during seminar shows the possibilities to use techniques of personal and social development in the work with pupils-clients. At the end of the course students should be able to: understand and explain principles of personal and social development; develop lessons of personal and social development; work as a lecturer in the field.
Learning outcomes
After the course the student is able:
- to explain general theoretical background of personal and social development;
- to relate foundations of personal and social development to learning theories;
- to apply particular techniques of personal and social development in education;
- to apply particular techniques of support of reflection in education;
- to evaluate adequacy of aplication of personal and social development in education.
Syllabus
 • Theoretical background of personal and social development. Constructivist and humanist theories as framework of personal and social development.
 • Objectives and methods of personal and social development, game as main method. Development of key competencies in personal and social development. Reflection as tool of personal and social development.
 • Topics of personal and social development. Self-cognition, communication, cooperation and other topics of personal and social development.
 • Personal and social development as a part of curriculum.
 • Personality, relationships and groups in personal and social development.
 • Teacher as lecturer of personal and social development, principles of lecturers work.
 • Examination of risk and adequacy of personal and social development activities.
Literature
  required literature
 • VALENTA, Josef. Učíme (se) komunikovat : metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2005. 207 s. ISBN 8023945149. info
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Metody aplikované sociální psychologie. I., Interakční programy, interakční hry a tematická interakce. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1988. 160 s. info
  recommended literature
 • Učime (se) spolupráci spoluprací : náměty - výukové materiály pro kooperaci dětí i dospělých. Edited by Hana Kasíková. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2007. 181 s. ISBN 8023967703. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Dospělí si mohou stále hrát. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004. 198 s. ISBN 8086851052. info
 • CLEGG, Brian and Paul BIRCH. Teamwork : 70 her a cvičení : [budování týmu a zvedání jeho výkonu]. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. x, 104. ISBN 8072266705. info
 • BELZ, Horst and Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
 • VALENTA, Josef. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik :(srovnání systémů). Vyd. 1. Praha: ISV, 1999. 79 s. ISBN 80-85866-40-4. info
 • SILBERMAN, Mel and Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
 • SVATOŠ, Tomáš. Pedagogická cvičení ze sociální a pedagogické komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995. 173 s. ISBN 80-7041-301-8. info
Teaching methods
Class discussion, group projects. Realization of lesson.
Assessment methods
Final (group) project.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2022/PAM117