PG12A20 Dějiny pedagogiky a vzdělávání

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–17:25 B2.43
Předpoklady
PG11A11 Úvod do studia dějin ped.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tato disciplína navazuje na předmět Úvod do studia dějin pedagogiky. Hlavní náplní je studium otázek filozofie výchovy a problematiky teorie vzdělávání v dílech významných filozofů a myslitelů (Platón, Aristoteles, Komenský, Rousseau, Herbart aj.). Zvláštní pozornost je věnována vývoji české pedagogiky jako vědecké disciplíny (Lindner, Chlup, Příhoda ad.). Studenti by měli mít přehled o přehled o klíčových myšlenkách a názorech významných myslitelů, budou schopni analyzovat jejich díla, syntetizovat pohledy na konkrétní otázky teorie výchovy a vzdělávání v historii. Rovněž budou znát dílo a myšlení českých vědců-pedagogů, kteří stáli u zrodu moderní české pedagogiky. Poznatky z toho kurzu tvoří základ pro další studium oboru Pedagogika.
Osnova
 • Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost, kultura a školství v antice. Řecká filozofie výchovy. Etické otázky. Sofisté. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost, kultura a školství ve středověku a počátkem novověku. Život, filozofie a dílo J. A. Komenského. Komenského návrh školské soustavy. Pedagogicko-didaktické názory J. A. Komenského. Teorie výchovy a vzdělávání 17. až počátek 20. století. Česká vědecká pedagogika a její studium na univerzitní půdě v našich zemích.
Literatura
  povinná literatura
 • KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 9788024724294. info
 • CIPRO, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Praha: M. Cipro, 2002. 633 s. ISBN 8023880047. info
 • CIPRO, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Praha: M. Cipro, 2002. 637 s. ISBN 8023880039. info
 • CIPRO, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Praha: M. Cipro, 2002. 592 s. ISBN 8023874527. info
  doporučená literatura
 • CIPRO, Miroslav. Němečtí pedagogové. Praha: Miroslav Cipro, 2003. 624 s. ISBN 8023901486. info
 • CIPRO, Miroslav. Průvodce dějinami výchovy. 1. vyd. Praha: Panorama, 1984. 579 s. : i. info
  neurčeno
 • CIPRO, Miroslav. Galerie světových pedagogů : prameny výchovy. Svazek I., Od starověku k osvícenství (Variant.) : Encyklopedie prameny výchovy : galerie světových pedagogů. Svazek I., Od starověku k osvícenství. info
 • KASPER, Tomáš a Markéta PÁNKOVÁ. Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě : profesionalizace učitelského vzdělávání : historické a systematické aspekty. Vydání první. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2015. 319 stran. ISBN 9788020024732. info
 • JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 6. rozšířené. Brno: Paido, 2007. 91 s. ISBN 978-80-7315-151-5. info
 • CIPRO, Miroslav. Slovník pedagogů. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, 2001. 551 s. ISBN 8023863347. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1998. 636 s. ISBN 8023822144. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. IV, 20. století. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1995. 567 s. info
 • JŮVA, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky. 2. rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1994. 79 s. ISBN 80-901737-7-2. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy : encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. Svazek třetí, IX. a XX. století. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1993. 600 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy : encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. Svazek první, Starověk, středověk, XVI. a XVII. století. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1991. 568 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. Svazek druhý, XVIII. a XIX. století. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1991. 598 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Vývoj a problémy francouzské školy a pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1985. 210 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Průvodce dějinami výchovy. 1. vyd. Praha: Panorama, 1984. 579 s. info
 • CACH, Josef. Otakar Kádner : pedagogika, školství a jejich dějiny. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 197 s. info
 • Otakar Kádner : bibliografie. Edited by Marie Justová - Jiří Štraus. Praha: Státní pedagogická knihovna Komenského, 1971. info
 • JŮVA, Vladimír. Stručné dějiny výchovy. D. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 2, Od renesance a reformace do konce století osmnáctého. Sv. 1 [Kádner, 1923]. Vyd. 2., opr. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické Unie v Praze, 1923. 350 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 3, Vývoj theorií pedagogických od konce století osmnáctého. Sv. 1 [Kádner, 1923]. Vyd. 2., oprav. a rozšíř. V Praze: Nákladem České grafické Unie v Praze, 1923. 515 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 3, Vývoj theorií pedagogických od konce století osmnáctého. Sv. 1 [Kádner, 1912]. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského, 1912. 426 s. info
 • KÁDNER, Otakar. J.A. Komenský [Kádner, 1912]. V Praze: nákladem Josefa Pelcla, 1912. 56 s. info
Výukové metody
přednáška s podporou zpětného projektoru; diskuze se studenty
Metody hodnocení
Písemná zkouška je zaměřena na ověření znalosti hlavních teorií, konceptů a metodologie dané disciplíny, případně na dílo hlavních představitelů odborného diskurzu, a dále na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2729
Všechny základní informace o průběhu kurzu jsou publikovány v online kurzu v prostředí ELF, do něhož mají studenti kdykoliv přístup. Základní informace obsahují program kurzu, podmínky jeho absolvování, témata seminárních prací, požadavky na jejich zpracování, způsoby prezentace prací (jsou-li zadány) apod. Studenti jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit. Termíny zkoušek jsou zveřejňovány v IS MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět musí být úspěšně absolvován v I. ročníku studia!.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/PG12A20